Home > Nieuws > Stadskanaal Stationslaan > Voorlichting alcoholgebruik klas 2 h/v

Nieuws

Voorlichting alcoholgebruik klas 2 h/v

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_3_verlof-1.jpg
18 september 2018 Stadskanaal Stationslaan

Maandag 17 september hebben alle tweede klassen aan de Stationslaan een voorlichting gehad door de politie en Jeroen van Broekhoven (eigenaar Fox Nightlife). De voorlichting ging over alcoholgebruik en de risico’s die indrinkgedrag met zich meebrengt. Deze voorlichtingscampagne is vorig jaar tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Stadskanaal, politie Stadskanaal en Fox Nightlife. Deze week wordt de voorlichting in alle eerste en tweede klassen van de Ubbo Emmius-vestigingen in de gemeente Stadskanaal gehouden.

Tijdens de voorlichting bekijken de leerlingen een korte film over indrinkgedrag door jongeren van 12 t/m 14 jaar. Hierin wordt laten zien welke problemen indrinkgedrag met zich mee kan brengen. Na de film volgt een gesprek met de leerlingen.

Bewustwording 

De film was indringend. Dat was ook te merken, de begeleidende docenten gaven aan dat de klassen onder de indruk waren en zelden zo stil waren geweest. We hopen dat de leerlingen met deze voorlichting zich meer bewust zijn geworden van de risico’s die alcoholgebruik op deze jonge leeftijd met zich meebrengt. Daarnaast hopen we bewustwording te creëren hoe lastig het is om “nee” te zeggen tegen alcohol. Helemaal wanneer onder groepsdruk toch alcohol wordt aangeboden, bijvoorbeeld in indrinksituaties, maar ook op feestjes bij iemand thuis.

E-mailmemo

De ouders van onze leerlingen uit klas 2 havo en vwo zijn via een extra e-mailmemo geïnformeerd over deze activiteit. Het kan zijn dat naar aanleiding van de voorlichting er thuis ook een gesprek hierover plaats gaat vinden. We proberen hiermee om ouders te helpen om hun kinderen handvatten kunnen geven om “nee” te zeggen.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan