Stadskanaal Engelandlaan

vmbo gtl

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-engelandlaan-leerlingen-theorie.jpg

De afkorting vmbo gtl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, (gemengd) theoretische leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo gl en vmbo tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de gemengde leerweg volg je naast theorie ook een beroepsgericht vak. Dat vak is een mix van theorie en praktijk. Met een diploma voor vmbo gtl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of 4 van het mbo. Een vmbo gtl diploma geeft toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen.

Brugjaar vmbo gtl

Op de vestiging Stadskanaal Maarsdreef kun je jaar 1 volgen. Na het 1e jaar stroom je door naar de vestiging Stadskanaal Engelandlaan waar de bovenbouw vmbo gtl zit. Als je meer wilt weten over de vestiging Stadskanaal Maarsdreef kun je dat hier bekijken.

vmbo gtl leerjaar 2 t/m 4

Na het brugjaar aan de Maarsdreef stroom je door naar de vestiging Stadskanaal Engelandlaan. Aan de Engelandlaan volg je het 2e jaar nog het reguliere programma. Na het twee jaar maak je de keuze voor een beroepsgericht vak. Dit beroepsgerichte vak volg je in jaar 3 en 4. Hieronder staan de beroepsgerichte vakken waaruit de leerlingen kunnen kiezen.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan