Home > Onderwijsaanbod > havo > Cultuur & Maatschappij

Onderwijsaanbod - Schoolbreed

Cultuur & Maatschappij

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/Havo-Cultuur-En-Maatschappij.jpg

Heb jij belangstelling voor communicatie, talen, kunst, cultuur, toerisme, onderwijs en/of hulpverlening? Ben je creatief, sociaal en heb je belangstelling voor de wereld en de mensen om je heen? Én vind je het leuk om mensen te helpen en met ze te werken? Dan past Cultuur en Maatschappij wellicht heel goed bij jou!

Voor dit profiel zijn een aantal verplichte vakken. Geschiedenis en een aantal culturele en kunstzinnige vormingsvakken. Het profiel is het minst exacte profiel, maar is juist bedoeld voor een brede algemene kennis. Vandaar de veelzijdigheid aan vakken.

Voorbereiden op het hbo

Binnen de tweede fase wordt de leerling voorbereid op het hbo. Leerlingen zijn in het hbo in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen leren en werken. Dat betekent dat we in de bovenbouw een andere benadering hebben met de leerlingen. Docenten zorgen voor een goede aansluiting op een vervolgopleiding én de leerlingen zullen in de bovenbouw ook zelf(standig) aan de slag moeten en krijgen dus een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen studieverloop. Het voorbereiden op het hbo komt bijvoorbeeld tot uiting in het groepswerk, waar sterk de nadruk wordt gelegd op het beoordelen van het proces.

Terug
Reis binnen het onderwijs
19 maart 2024 Schoolbreed Reis binnen het onderwijs Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan