Home > Onderwijsaanbod > vwo > Natuur & Gezondheid

Onderwijsaanbod - Schoolbreed

Natuur & Gezondheid

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/ubbo-Stationslaan-Leerlingen-Wijzen-hart.jpg

Als jouw interesses bij gezondheid, chemie, milieu, water, planten en dieren liggen. En je bent goed in exacte vakken, nieuwsgierig én je vindt het leuk om mensen te helpen en te werken. Dan is het heel goed mogelijk dat het profiel Natuur & Gezondheid op je lijf geschreven is!

Bij dit profiel zijn de vakken scheikunde, biologie en wiskunde verplicht. Bovendien kun je bij dit profiel ook kiezen voor Technasium, met het vak O&O. Lees hier meer over Technasium.

Voorbereiding op de universiteit

Binnen de tweede fase wordt de leerling voorbereid op de universiteit. Leerlingen zijn in de universiteit in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen leren en werken. Dat betekent dat we in de bovenbouw een andere benadering hebben met de leerlingen. Docenten zorgen voor een goede aansluiting op een vervolgopleiding én de leerlingen zullen in de bovenbouw ook zelf(standig) aan de slag moeten en krijgen dus een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen studieverloop. Het voorbereiden op de universiteit komt bijvoorbeeld tot uiting in het groepswerk, waar sterk de nadruk wordt gelegd op het beoordelen van het proces.

Terug
Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan