Stadskanaal Maarsdreef

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/ubbo-maarsdreef-jongens-gitaar-spelen.jpg

Onderbouw vmbo kb leerjaar 1 en 2 

De afkorting vmbo kb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, kaderberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Leerlingen van vmbo kb krijgen per week meer theorie-uren dan vmbo bb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend. Met een diploma voor vmbo kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

Op de vestiging Stadskanaal Maarsdreef kun je jaar 1 en jaar 2 volgen. Aan het einde van de 1e klas maak je een keuze voor Natuur & Techniek of voor Mens & Dienstverlening. Deze vakken (profiel- en sectororiëntatie) volgen de leerlingen in leerjaar 2 gedurende zes lesuren per week. Na het 2e jaar stroom je door naar de vestiging Stadskanaal Sportparklaan waar de bovenbouw vmbo kb zit.

Bovenbouw vmbo kb leerjaar 3 en 4

Na de onderbouw aan de Maarsdreef stroom je door naar de bovenbouw aan de vestiging Stadskanaal Sportparklaan. Aan de Sportparklaan maak je de keuze voor een profiel. Een profiel volg je in het derde en vierde leerjaar. Een profiel is een combinatie van AVO-vakken en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profielvak (4 modulen) en beroepsgerichte keuzevakken.

Als je meer wilt weten over het onderwijsaanbod en de profielkeuzes van de vestiging Stadskanaal Sportparklaan kun je dat hier bekijken.


Vacature: Lid Raad van Toezicht
15 november 2022 Schoolbreed Vacature: Lid Raad van Toezicht Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan