Over Ubbo Emmius

Jaarverslag & jaarrekening

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_8_VMBO_KB.jpg

Ubbo Emmius werkt doelgericht aan verbeteringen in het onderwijs. Ontwikkelingen worden gevolgd, zodat bijsturing mogelijk is. Verantwoording wordt afgelegd via de Scholen op de Kaart en in het jaarverslag over het jaar 2020. Financiële verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening van 2020.  

Het jaarverslag is een van de uitgangspunten voor het jaarplan 2021-2022. Het wordt gepubliceerd op deze website en is beschikbaar voor stakeholders.

Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius
30 september 2021 Schoolbreed Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan