Home > Vestigingen > Onstwedde > Leerlingenraad

Onstwedde

Leerlingenraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/Ubbo-Emmius-Onstwedde-Leerlingenraad.jpg

Elke vestiging van Ubbo Emmius heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zijn alle, op de vestiging aanwezige, leerjaren vertegenwoordigd. Iedere klas kiest een klassenvertegenwoordiger.

De algemene leerlingenraad

Uit de klassenvertegenwoordigers worden de leden van de algemene leerlingenraad gekozen. De leerlingen zijn in principe twee jaar lid van de raad. De algemene leerlingenraad heeft enkele malen per leerjaar een overleg. De leerlingenraad fungeert als een klankbord m.b.t. voorgeno­men maatregelen op de vestiging.

Van de leerlingenraad wordt ook een bijdrage gevraagd in de evaluatie van genomen maatregelen. De leerlingenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen indienen bij de school­leiding.

De Medezeggenschapsraad (MR) 

De leerlingenraad van een vestiging kiest uit zijn midden een lid voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De leerlingenraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de leerlingenraad raadplegen en de leerlingenraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de leerlingengeleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan