Stadskanaal Sportparklaan

Leerlingenpanel

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-sportparklaan-leerlingen-zitten.jpg

Onze vestiging heeft vertegenwoordigers uit alle klassen. Zij vormen het leerlingenpanel en vergaderen meerdere keren per jaar samen met de teamleider.

Hier mogen leerlingen meepraten en meedenken over open dagen, schoolfeesten, activiteiten, de gang van zaken op school etc. Niet alleen het meehelpen tijdens activiteiten en schoolfeesten telt, maar ook mogen er suggesties worden gedaan om de leefbaarheid in en rond school te vergroten. Alles mag en kan worden gezegd.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan