Onstwedde

Over deze vestiging

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_1_overdezeschool-2.jpg

De vestiging Onstwedde is een kleine school die het mogelijk maakt om zo lang mogelijk dichtbij huis onderwijs te volgen. We bieden een plek aan alle leerlingen die starten met vmbo (alle niveaus), havo of vwo.

We werken nauw samen met basisscholen. Basisschool ‘De Rank’ bevindt zich zelfs in hetzelfde gebouw als wij. Hierdoor kunnen we de overstap voor elke leerling naar het voortgezet onderwijs zo makkelijk moge­lijk maken. We weten wat een leerling op de basisschool heeft geleerd en gaan verder waar ze zijn gebleven.

Omdat we een kleine school zijn, leren we elkaar snel kennen en ontdekken we samen op welke wijze de leerling zich het beste kan ontwikkelen. Met ‘samen’ bedoelen we de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de school. Samen krijgen we snel helder wat er nodig is om goede cijfers te halen en wat nodig is om de leerling zich prettig te laten voelen op school.

We wensen elke leerling een hele fijne tijd!

Mevr. I. (Ingrid) de Boer
Vestigingsdirecteur Onstwedde

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan