Stadskanaal Engelandlaan

Leerlingenraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-engelandlaan-leerling-laptop-raam.jpg

Elke vestiging van Ubbo Emmius heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zijn alle, op de vestiging aanwezige, leerjaren vertegenwoordigd. Iedere klas kiest een klassenvertegenwoordiger. De leerlingenraad heeft maandelijks een overleg. De leerlingenraad fungeert als een klankbord m.b.t. voorgenomen maatregelen op de vestiging.

Van de leerlingenraad wordt ook een bijdrage gevraagd in de evaluatie van genomen maatregelen. De leerlingenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen indienen bij de de schoolleiding. De leerlingenraad wordt door de dhr. A Smit begeleid.

Medezeggenschapsraad

De leerlingenraad van een vestiging kiest uit zijn midden een lid voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschaps­raad (MR). De leerlingenraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de leerlingenraad raadplegen en de leerlingenraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de leerlingen-geleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan