Voor ouders

Vakanties & Vrije dagen

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_17_reserve2.jpg

2019-2020

Schoolbreed

Vakantieweken
Herfstvakantie: 19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie: 21 dec. 2019 t/m 5 jan. 2020
Voorjaarsvakantie:15 febr. t/m 23 febr. 2020
Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2020
Zomervakantie: 4 juli t/m 16 aug. 2020

Feestdagen en overige vrije dagen
25 en 26 november 2019
14 februari 2020 (vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
Goede Vrijdag: 10 april 2020
2e Paasdag: 13 april 2020
Koningsdag: 27 april 2020 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
Hemelvaartsweekend: 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag: 1 juni 2020

Organisatiedagen: vrije dagen voor leerlingen scholengemeenschap
4 mei 2020 is een vrije dag voor alle leerlingen met uitzondering van de eindexamenklassen van de scholengemeenschap.

In de laatste schoolweek (de week van 29 juni 2020) vinden afsluitende activiteiten plaats. In deze week worden geen lessen gegeven maar dient de leerling wel beschikbaar te zijn voor schoolactiviteiten.

Praktijkonderwijs

Organisatiedagen: vrije dagen voor leerlingen Praktijkonderwijs
4 mei 2020 is een vrije dag voor alle leerlingen.

Studiedagen:
22 november 2019 en 2 juni 2020.

In de laatste schoolweek ( de week van 29 juni 2020) vinden afsluitende activiteiten plaats. In deze week valt een deel van de lessen uit maar dient de leerling wel beschikbaar te zijn voor schoolactiviteiten.

Op grond van de Leerplichtwet mogen wij buiten de vakantiedagen om niemand vrijgeven. Slechts in een aantal gevallen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Desondanks verzuimt, moeten we de leerplichtambtenaar van dit verzuim onmiddellijk in kennis stellen.

Start schooljaar
22 augustus 2019 Stadskanaal Maarsdreef Start schooljaar Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan