Home > Over Ubbo Emmius > Bestuur en Directie

Over Ubbo Emmius

Bestuur en Directie

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-onstwedde-leerlingen-trap.jpg

Stichting Scholengroep Trivium

Ubbo Emmius is onderdeel van Stichting Scholengroep Trivium.

Tot de stichting behoren:
Dollard College, scholengemeenschap en school voor PrO

Ubbo Emmius, scholengemeenschap en school voor PrO

Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Trivium
Drs. I. de Roo 

Het College van Bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van genoemde scholengemeenschappen en derhalve ook van Ubbo Emmius. Het bestuur is verantwoordelijk voor het geheel van de scholengemeenschap, maar geeft geen leiding aan de school. De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur. Meer informatie vindt u op de website van Trivium: www.scholengroeptrivium.nl

Directie Ubbo Emmius

Algemeen directeur Ubbo Emmius
Dhr. A. Dijkstra

Vestigingsdirecteuren

De scholengemeenschap bestaat uit zes vestigingen. De vestigingen worden geleid door vestigingsdirecteuren. Zij hebben de dagelijkse leiding van een vestiging en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Onstwedde
Dhr. J. A. Baerveldt 

Stadskanaal – Engelandlaan 
Dhr. M.L.S. Leegte

Stadskanaal – Maarsdreef
Mevr. T. Alserda (ad interim)

Stadskanaal – Stationslaan
Dhr. J. A. Baerveldt 

Stadskanaal – Sportparklaan 
Dhr. M. L. S. Leegte

Stadskanaal – Praktijkonderwijs 
Dhr. C. Zaal


Reis binnen het onderwijs
19 maart 2024 Schoolbreed Reis binnen het onderwijs Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan