Over Ubbo Emmius

Bestuur en Directie

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-onstwedde-leerlingen-trap.jpg

Stichting Scholengroep Trivium

Ubbo Emmius is onderdeel van Stichting Scholengroep Trivium.

Tot de stichting behoren:
Dollard College, scholengemeenschap en school voor PrO

Ubbo Emmius, scholengemeenschap en school voor PrO

Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Trivium
Dhr. G. H. van Vliet 

Het College van Bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van genoemde scholengemeenschappen en derhalve ook van Ubbo Emmius. Het bestuur is verantwoordelijk voor het geheel van de scholengemeenschap, maar geeft geen leiding aan de school. De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur. Meer informatie vindt u op de website van Trivium: www.scholengroeptrivium.nl

Stafbureau en Stafdirectie

Algemeen directeur Ubbo Emmius
Dhr. A. Dijkstra

Stafdirecteur
Dhr. J. H. Klaassens 

Vestigingsdirecteuren

De scholengemeenschap bestaat uit zes vestigingen. De vestigingen worden geleid door vestigingsdirecteuren. Zij hebben de dagelijkse leiding van een vestiging en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Onstwedde
Dhr. J. A. Baerveldt 

Stadskanaal – Engelandlaan 
Mevr. L. van Sloten-Aardema

Stadskanaal – Maarsdreef
Mevr. L. van Sloten-Aardema

Stadskanaal – Stationslaan
Dhr. J. A. Baerveldt 

Stadskanaal – Sportparklaan 
Dhr. M. L. S. Leegte

Stadskanaal – Praktijkonderwijs 
Dhr. C. Zaal


Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan