Over Ubbo Emmius

Bestuur en Directie

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_33_contact.jpg

Stafbureau en Stafdirectie

Het bestuur wordt ondersteund door het stafbureau waarbij twee stafdirecteuren verantwoordelijk zijn voor diverse beleidsterreinen. De stafdirecteuren en stafmedewerkers ondersteunen het bestuur in de beleids- en bedrijfsvoering.

Bestuurder
Dhr. G. H. van Vliet 

Stafdirectie Onderwijs & Kwaliteitszorg 
Dhr. A. Dijkstra

Stafdirectie Financiën en Beheer, Personeelszaken
Dhr. J. H. Klaassens 

Raad van Toezicht (RvT)

Het bevoegd gezag van Ubbo Emmius wordt gevormd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het geheel van de scholengemeenschap. De Raad van Toezicht ziet toe op de beleids- en bedrijfsuitvoering van Ubbo Emmius.

Leden Raad van Toezicht
Dhr. J. Bessembinders (vice-voorzitter) 
Dhr. W. H. Everts (Voorzitter)
Mevr. M. Westerbeek
Dhr. A. Dijkstra (Ambtelijke secretaris)

Locatiedirecteuren

De scholengemeenschap bestaat uit zeven locaties. De locaties worden geleid door locatiedirecteuren. Zij hebben de dagelijkse leiding van een locatie en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Onstwedde
Mevr. I. de Boer 

Stadskanaal – Engelandlaan 
Mevr. L. van Sloten-Aardema

Stadskanaal – Maarsdreef
Mevr. L. van Sloten-Aardema

Stadskanaal – Stationslaan
Dhr. J. A. Baerveldt 

Stadskanaal – Sportparklaan 
Dhr. M. L. S. Leegte

Stadskanaal – Praktijkonderwijs 
Dhr. C. Zaal

Winschoten
Mevr. L. Buiter


Update coronamaatregelen
27 november 2021 Schoolbreed Update coronamaatregelen Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan