Onderwijsaanbod - Schoolbreed

vmbo kb

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-engelandlaan-klas-leerlingen-theorie.jpg

Onderbouw vmbo kb leerjaar 1 en 2

De afkorting vmbo kb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, kaderberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Leerlingen van vmbo kb krijgen per week meer theorie-uren dan vmbo bb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend. Met een diploma voor vmbo kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

Op sommige vestigingen maak je aan het einde van de 1e klas een keuze voor Natuur & Techniek of voor Mens & Dienstverlening. Deze vakken (profiel- en sectororiëntatie) volgen de leerlingen in leerjaar 2 gedurende zes lesuren per week.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan