Onderwijsaanbod - Schoolbreed

vmbo kb

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_8_vmbo_KB.jpg

Onderbouw vmbo kb leerjaar 1 en 2

De afkorting vmbo kb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, kaderberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Leerlingen van vmbo kb krijgen per week meer theorie-uren dan vmbo bb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend. Met een diploma voor vmbo kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

Op sommige locaties maak je aan het einde van de 1e klas een keuze voor Natuur & Techniek of voor Mens & Dienstverlening. Deze vakken (profiel- en sectororiëntatie) volgen de leerlingen in leerjaar 2 gedurende zes lesuren per week.

Geslaagd, van harte gefeliciteerd!
06 juli 2021 Schoolbreed Geslaagd, van harte gefeliciteerd! Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan