Home > Over Ubbo Emmius > Onze kernwaarden

Over Ubbo Emmius

Onze kernwaarden

“We willen groeien”

Op Ubbo Emmius geloven we, voor iedere leerling, in de mogelijkheid van leren en ontwikkelen. Daartoe bieden we bij herhaling nieuwe kansen. We ondersteunen de leerling uitsluitend met opbouwende feedback. Dat kan overigens best confronterende feedback zijn, want we houden van eerlijkheid.

We hebben altijd oog voor de persoon achter de leerling, voor zijn geluk. We geven, binnen de mogelijkheden die de school heeft, maximale ondersteuning bij het leren. We zijn ervan overtuigd dat al deze activiteiten bijdragen aan het excelleren van leerlingen. We hebben de overtuiging dat het onze opdracht is om leerlingen volop de kans geven te groeien.

Leerlingen die bij ons op school komen, zijn niet ‘af’. Ze hebben nog een hele ontwikkeling voor de boeg. De middelbare schooltijd is een tijd waarin leerlingen voor een belangrijk deel worden gevormd, waarin ze richting volwassenheid gaan. We zien het als onze opdracht om leerlingen te helpen in dit groeiproces. Groeien is namelijk iets anders dan rijpen. Dat laatste gaat vanzelf, maar voor groei is meer nodig. Aan ons dagelijks handelen merk je dat we erop gericht zijn om leerlingen verder te helpen, door ze steeds te voeden en door ze licht te geven.

“We verbinden”

Op Ubbo Emmius geloven we dat de mens niet alleen leeft voor zichzelf. We verbinden in plaats van dat we verdelen. Onze waarden en normen zijn mede hierop gebaseerd. Het kan zijn dat een individu een stap terug moet doen ten faveure van een ander, of de groep. Het belang van de samenleving, het belang van de groep kan zwaarder wegen dan het belang van het individu.

We vinden het belangrijk dat jonge mensen leren begrijpen wat de betekenis van verbinden is. Wees voor de ander een engel. Bedenk dat anderen jou misschien nodig hebben. Je leeft niet alleen voor jezelf. In onze organisatie zie je deze gedachte terug in de keuzes die we maken. Zo werken we in de klas, in groepswerk, maar ook in de keuzes die we maken ten aanzien van ons personeel of de inrichting van onze organisatie.

“We zijn actief”

We hebben op Ubbo Emmius de overtuiging dat we op aarde zijn om iets te dóen. We vinden het onze plicht om een verschil te maken door te handelen en actief te zijn, niet door alleen te luisteren en te praten. We geloven in de betekenis van (wereldwijde) solidariteit en onze verantwoordelijkheid voor het kwetsbare.

We gaan er op onze school vanuit dat mensen willen leren. Natuurlijk weten we dat niet iedere puber intrinsiek gemotiveerd is voor het leren van Duitse naamvallen of Engelse woordjes, maar ook pubers willen graag verder komen. Ze willen leren en daarvoor iets doen. Met dat uitgangspunt houden we rekening in onze lessen. Daarnaast gaan we ervan uit dat zo lang pubers niet zelf de volledige verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen handelen, wij als volwassene de taak hebben om hen te helpen. Dat betekent dat wij iets moeten doen: ons handelen is erop gericht om kinderen te helpen om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Medewerkers van Ubbo Emmius realiseren zich dat ze voor leerlingen een rolmodel zijn en nemen daarvoor hun verantwoordelijkheid.

“Iedereen is waardevol”

We kijken naar wie je bent en naar hoe je wilt zijn. Misschien wel anders dan anderen. Het is prima als je ‘zebrafant wilt zijn’. We kijken niet naar hoe je afwijkt, maar naar wat je toevoegt. Je mag niet alleen ‘anders’ zijn, je bent het eenvoudigweg. We vinden het belangrijk dat je tijdens je schoolperiode jezelf beter leert kennen. Ook dát is ontwikkeling.

Wat vind je belangrijk? Wat zijn jouw waarden? Dit alles altijd in relatie tot de ander en de wereld. Je ontwikkelt je eigen levensbeschouwing. Uitvinden waar je goed in bent, is vaak een ontdekkingstocht. Het is bijvoorbeeld: iets durven waarvan je nooit had gedacht dat je dat zou (kunnen) doen. Een presentatie houden, voor het eerst op stage gaan bij een bedrijf, meedoen aan de voorspeelavond bij muziek. Soms moeten leerlingen dingen doen waar ze niet goed in zijn. We hebben daar oog voor; geven ondersteuning en hebben zorg voor de betekenis van teleurstelling.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan