Home > Over Ubbo Emmius > Voor studenten

Voor studenten

Voor studenten

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2023/01/Voor-Studenten.jpg

Welkom op Ubbo Emmius! Sinds 2017 is Ubbo Emmius een Aspirant Opleidingsschool, in samenwerking met de lerarenopleidingen van NHL/Stenden Hogeschool, RUG, Hanzehogeschool en met de VO-scholen Aletta Jacobs, Dollard College en Eemsdeltacollege. Wat betekent dit voor jou, als student?

Studenten op school

Allereerst betekent het dat we binnen Ubbo Emmius nauw samenwerken met de bovengenoemde lerarenopleidingen en dat we daardoor veel expertise in huis hebben op het gebied van begeleiden van leraren in opleiding. Leerlingen en collega’s zijn gewend aan stagiaires, zowel voor- als achterin de klas. Onze collega’s, zowel binnen als buiten je vakgebied, zullen je gastvrij ontvangen in hun lessen.

Wat heeft Ubbo Emmius jou te bieden?

Ubbo Emmius is een scholengemeenschap met een brede aandacht voor de leerling, het personeel en studenten. We hechten groot belang aan een veilige en warme leeromgeving. Ubbo Emmius heeft een open leeromgeving waarbij lesbezoeken bij collega’s altijd mogelijk zijn, waar collega’s met je meedenken en waar je wordt geprikkeld om een volwaardig lid van een vakgroep te zijn: jouw mening telt!

Welke studenten?

Alle studenten van de NHL/Stenden Hogeschool, de Hanzehogeschool/HIS en de RUG zijn welkom! Of het nu gaat om een eerstejaars of vierdejaars stage, om een master, LVHO of een minor, we kunnen iedereen ontvangen. Waar nodig maken we een stage-programma op maat.

Begeleiding op Ubbo Emmius

Ons doel is om onze leerlingen net dat beetje extra te geven waardoor ze boven zichzelf uitstijgen, dit is een uitdaging die we ook aangaan met studenten. Daarom bieden we op Ubbo Emmius de studenten een breed scala aan begeleidingsvormen.

Allereerst wordt je dagelijks begeleid door je vakcoach/werkplekbegeleider. Daarnaast zijn er wekelijks thema- en intervisiebijeenkomsten die worden verzorgd door de schoolopleiders.
Onze twee schoolopleiders vormen de verbinding tussen het opleidingsinstituut, de student en de stageschool. Wij regelen praktische zaken maar je kunt ook bij ons terecht voor een coachend gesprek. Door af en toe te komen kijken in je lessen en deze met je na te bespreken helpen we je om je ontwikkeldoelen te bereiken.

Tijdens de themamiddagen worden aspecten belicht die te maken hebben met het lesgeven en het functioneren in een schoolorganisatie. Hierbij kun je denken aan thema’s als:
• Gesprekstechnieken (voor oudergesprekken en corrigerende gesprekken met leerlingen)
• Hoe krijg je leerlingen actief? (activerende werkvormen)
• Meidenvenijn (verschil tussen meiden- en jongensgedrag in de puberteit)
• Hoe ga je om met huiswerk?

Naast deze begeleidingsvormen, is er ook ruimte om elkaar wat beter te leren kennen! Zo lunchen we elke donderdag, voorafgaand aan de bijeenkomst, samen met alle studenten, sluiten we het jaar af met een kerstlunch en het schooljaar met een sportieve activiteit.

Ben je benieuwd naar onze school? Neem dan contact met ons op!

Nicole Kuizenga
[email protected]
(aandachtsgebied: RUG)

Mariska Rozema
[email protected]
(aandachtsgebied: NHL/Stenden Hogeschool & Hanzehogeschool)

Bekijk hier de video over de opleidingsschool

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan