Stadskanaal Stationslaan

vwo

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-stationslaan-laboratorium-leerling.jpg

De afkorting vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. De opleiding duurt in totaal 6 jaar. Met een diploma van het vwo kun je doorstromen naar de universiteit. Ook geeft het diploma toegang tot het hbo.

Brugjaar vwo

Op de vestiging Stadskanaal Maarsdreef kun je jaar 1 volgen. Aan het einde van de 1eklas kunnen leerlingen kiezen of ze deelnemen aan Technasium en/of gymnasium. Na het 1ejaar stroom je door naar de vestiging Stadskanaal Stationslaan.

Als je meer wilt weten over de vestiging Maarsdreef, dan kun je dat hier bekijken. 

Onderbouw vwo 

In de tweede en derde klassen heeft de leerling te maken met een breed aanbod van vakken. Het onderwijs in deze klassen moet voldoen aan eisen (kerndoelen) van de basisvorming. Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen.

Klas drie heeft daarbij een duidelijke brugfunctie tussen de onderbouw en de bovenbouw vanaf klas 4. Voor een groot aantal vakken worden in de derde periode de kerndoelen van de basisvorming af gesloten in klas 3. De vierde periode staat in het teken van het voorbereiden op de bovenbouw bij de kern- en profielvakken. Klas drie is belangrijk voor het maken van keuzes voor de bovenbouw. Bij alle vakken wordt een zo reëel mogelijk beeld gegeven van het vak in de bovenbouw. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om aan het einde van het schooljaar een goede profielkeuze te maken. Mentor en decaan helpen bij het maken van deze keuze. Het overgangsbewijs van klas 3 naar 4 geeft toegang tot het mbo.

Bovenbouw vwo

In vwo 4 start de bovenbouw, oftewel de tweede fase. In de tweede fase kun je kiezen uit vier verschillende profielen waarmee je op een bepaalde studie- of beroepsrichting kan voorbereiden. Het aanbod van vakken in de tweede fase havo en vwo is onder te brengen in:

  • het gemeenschappelijk deel
  • het profieldeel
  • de vrije ruimte

In het gemeenschappelijke deel volgen alle leerlingen een breed pakket algemeen vormende vakken. In het profieldeel volgt de leerling een pakket vakken dat bij het profiel hoort en kiest de leerling een profielkeuzevak. Iedere leerling is verplicht om in de vrije ruimte één examenvak te kiezen. Het is toegestaan om meer dan één vak in de vrije ruimte te kiezen. Om organisatorische redenen wordt dit extra vak niet ingeroosterd en zal de leerstof eigen gemaakt moeten worden door zelfstudie. Hieronder staan de profielen waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Inhoudelijk informatie over de vakken in de bovenbouw is te vinden in de brochure vwo tweede fase. Deze brochure is aan alle leerlingen verstrekt tijdens het keuzeproces in vwo 3 en is hier te downloaden.

Reis binnen het onderwijs
19 maart 2024 Schoolbreed Reis binnen het onderwijs Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan