Stadskanaal Sportparklaan

Ouderraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-sportparklaan-trap-leerling.jpg

De ouderraad kiest uit zijn midden een lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de ouderraad raadplegen en de ouderraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de oudergeleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen de leden van de ouderraad bereiken via de administratie van de school. Het is ook mogelijk om een email te sturen naar de ouderraad. Dit kan naar [email protected].

De vestigingsdirecteur kan bij vragen of opmerkingen de contactgegevens van de ouderraad aan jou of jouw ouder(s)/verzorger(s) doorgeven. Ook als jouw ouder(s)/verzorger(s) de ouderraad willen versterken, kunnen zij contact opnemen met de vestigingsdirecteur.

Reis binnen het onderwijs
19 maart 2024 Schoolbreed Reis binnen het onderwijs Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan