Stadskanaal Sportparklaan

Ouderraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-sportparklaan-trap-leerling.jpg

De ouderraad kiest uit zijn midden een lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de ouderraad raadplegen en de ouderraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de oudergeleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen de leden van de ouderraad bereiken via de administratie van de school. Het is ook mogelijk om een email te sturen naar de ouderraad. Dit kan naar [email protected].

De vestigingsdirecteur kan bij vragen of opmerkingen de contactgegevens van de ouderraad aan jou of jouw ouder(s)/verzorger(s) doorgeven. Ook als jouw ouder(s)/verzorger(s) de ouderraad willen versterken, kunnen zij contact opnemen met de vestigingsdirecteur.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan