Praktijkonderwijs

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-praktijkonderwijs-lassen-leraar-leerling.jpg

Op het praktijkonderwijs leer je vakken zoals je ze tegenkomt in het dagelijks leven. Je kunt daarbij denken aan techniek, groen en zorg. Als je klaar bent op onze school, dan kun je doorstromen naar het mbo of ga je aan het werk.

In alle leerjaren krijgen de leerlingen les in Nederlands, rekenen, Cuma, Sova en ICT. Ubbo Emmius Praktijkonderwijs maakt voor deze vakken gebruik van de methode Promotie. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor leerlingen op het praktijkonderwijs. Leerlingen krijgen les die aansluit bij hun belevingswereld. Zo leer je bijvoorbeeld rekenen met geld en inhoud en lengtematen. De theorie komt ook terug tijdens de praktijklessen.

In de bovenbouw maken leerlingen de keuze voor een vakrichting. Bovendien lopen ze stages, waarbij we streven naar kans op werk. De vakrichtingen die gekozen kunnen worden zijn als volgt:

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan