Onderwijsaanbod - Schoolbreed

vmbo bb

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-engelandlaan-klas-leerlingen-boek.jpg

Onderbouw 

De afkorting vmbo bb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar.

Beroepsgerichte leerwegen

Leerlingen van vmbo bb krijgen per week minder theorie-uren dan vmbo kb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend. Met een diploma voor vmbo bb kun je veelal doorstromen naar niveau 2 op het mbo.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan