Stadskanaal Stationslaan

Over deze vestiging

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-stationslaan-gebouw-standbeeld.jpg

Als leerling van Ubbo Emmius Stationslaan ben je op weg om je havo- of vwo-diploma te halen. Daarnaast bereid je je vroeg voor op de keuze voor een profiel en een vervolgopleiding. Beide zaken vragen om veel inzet en goede prestaties: we willen dat je het beste uit jezelf haalt en je talenten de ruimte geeft! Waar het nodig is, bieden we begeleiding.

In onze lessen willen we de leerlingen enthousiast maken voor onze vakken en hebben we aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkeling op ons vakgebied. De mentor spreekt met zijn mentorleerlingen over de vorderingen en je welbevinden op onze school. De decaan informeert over de keuze voor een vakkenpakket en een geschikte vervolgopleiding op het mbo, hbo, of universiteit.

We hebben oog voor het laten excelleren van onze leerlingen. Daarom bieden we je de mogelijkheid om een bijzondere opleiding te kiezen: Technasium, Gymnasium, Business-School en Cambridge English.

We wensen alle leerlingen van onze vestiging een goede, fijne schooltijd toe!

Jeroen Baerveldt 
Vestigingsdirecteur Stationslaan

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan