Onstwedde

Ouderraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/Ubbo-emmius-Onstwedde-Ouderraad.jpg

We willen als school goed werk leveren. Daarvoor hebben we natuurlijk regelmatig contact met  leerlingen en ouders over zaken zoals cijfers. Dat gebeurt meestal door de mentor. Daarnaast willen  we ook graag met ouders overleggen over zaken als beleid en organisatie. Dat doen we in de ouderraad. De ouderraad is een groep ouders die, samen met de directeur en teamleider, een aantal keer per jaar vergadert over zaken die op school spelen. Het kan over alles gaan wat voor de ouders en de school van belang is.

De ouderraad en de MR 

De ouderraad kiest uit zijn midden een lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de ouderraad raadplegen en de ouderraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de ouder-geleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027).
19 juni 2023 Stadskanaal Praktijkonderwijs Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027). Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan