Home > Nieuws > Stadskanaal Stationslaan > Update ontruiming Stationslaan

Nieuws

Update ontruiming Stationslaan

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-stationslaan-gebouw-leeg2.jpg
24 januari 2024 Stadskanaal Stationslaan

De ontruiming van vandaag is goed verlopen: onze eigen bedrijfshulpverleners werden professioneel bijgestaan door de collega’s van de brandweer, de politie en technici met expertise. Onze leerlingen hebben zich goed gedragen, ook al was de wachttijd best lang. Ook was er onduidelijkheid over hoe lang het allemaal ging duren: het ontdekken van de bron van de sterke zwavelgeur nam veel tijd in beslag. Uiteindelijk bleek het te gaan om een verzakte rioolpijp in combinatie met hoge grondwaterstand. Er is een noodreparatie verricht die het probleem voorlopig heeft verholpen.

Op dit moment lijkt dus alles veilig: er worden geen schadelijke waarden meer gemeten. Voor alle duidelijkheid: op geen enkel moment is er sprake geweest van een gevaar voor de veiligheid van leerlingen en personeel: de concentratie van mogelijk gevaarlijke stoffen is niet risicovol geweest.

We gaan er op dit moment van uit dat het schoolgebouw vanaf morgenvroeg voor iedereen weer toegankelijk is en dat er weer lessen gegeven kunnen worden. Vanavond om 21.00 uur vindt een laatste controlemeting plaats. Mocht die nieuwe informatie opleveren, dan berichten wij u daarover via de mail of de website: de leerlingen wordt gevraagd om hun rooster in Magister in de gaten te houden.

Een aantal leerlingen heeft spullen en tassen achtergelaten in de lokalen. Wij hebben die spullen in de tassen gedaan en alle tassen verzameld in de docentenwerkkamers in de gang van het betreffende leslokaal. Morgenochtend kunnen deze door de leerlingen opgehaald worden.

Rest mij u nog een goede middag en avond toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Baerveldt

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan