Home > Nieuws > Stadskanaal Sportparklaan > Sterk Techniekonderwijs in regio Stadskanaal

Nieuws

Sterk Techniekonderwijs in regio Stadskanaal

23 april 2020 Stadskanaal Sportparklaan

Per januari 2020 ontvangt de regio Zuidoost-Groningen subsidie om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs.

Techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Ubbo Emmius heeft samen met andere onderwijsinstellingen in de regio, het Dollard College, Noorderpoort College en Alfa-college, een plan ingediend om het techniekonderwijs te verbeteren. Ook zijn vele lokale technische bedrijven betrokken bij het plan, waarbij deze bedrijven ook cofinanciering regelen, veelal in de vorm van uren en materiaal.

De subsidie valt onder de regeling Sterk Techniekonderwijs (STO) van het Rijk en loopt 4 jaar. Het gezamenlijke plan heeft vier verschillende doelstellingen:

Doelstelling 1– Techniekonderwijs in de regio versterken door scholing, afstemming en samenwerking binnen de onderwijsketen in de regio.

Doelstelling 2– Leerlingen enthousiasmeren voor techniek en doorlopende leerlijnen ontwikkelen.

Doelstelling 3– Het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om leerlingen en docenten up-to-date kennis vanuit de bedrijven bij te brengen, curricula af te stemmen op datgene wat het bedrijfsleven nodig heeft en om arbeidsrelevante opleidingen te creëren.

Doelstelling 4– Het ontwikkelen van trajecten die meer rekening houden met kwaliteiten en beperkingen van individuele leerlingen.

Voor al deze doelstellingen zijn concrete projecten opgesteld. Voor de uitvoering van deze projecten wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven uit de regio. Zo worden in samenwerking met het bedrijfsleven extra en nieuwe keuzevakken aangeboden en gastlessen en workshops georganiseerd. Leerlingen gaan een oude DAF ombouwen tot elektrische auto en leerlingen leren in de praktijk alles over duurzame technieken, weg- en waterbouw en grondstofverwerking. Leerlingen van het praktijkonderwijs krijgen de mogelijkheid om branchecertificaten te halen. Daarnaast willen we leerlingen in het basisonderwijs enthousiast maken met modern techniekonderwijs. 

Naast de samenwerking binnen Sterk Techniekonderwijs, wordt er al jaren samengewerkt in de regio, bijvoorbeeld met het onderwijs in Veendam en Ter Apel.

De bedrijven die meedoen in dit project:

 • Avitec
 • Becker Installatie
 • SSPB Groningen
 • Witec
 • Hoving Holland
 • Thalens PPS
 • Kloeze Installatie
 • Velgsib
 • Groenewold Bouw
 • Bouwend Nederland
 • Scholte Metaal
 • Stork
 • Lefier
 • Renewi
 • Bouwbedrijf Speelman
 • Schilderwacht Beikes
 • SealteQ
 • Schildersvakopleiding Assen
 • Zandstra Schilderwerken
 • Autobedrijf Potgieter
 • Dafjeshuren.nl

Lees hier meer algemene informatie over Sterk Techniekonderwijs. 

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan