Nieuws

ESF en REACT – EU

01 oktober 2021 Stadskanaal Praktijkonderwijs

ESF en REACT-EU

Ubbo Emmius Praktijkonderwijs maakt al jaren gebruik van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met deze subsidies kunnen we vormen van onderwijs realiseren die wij vanuit de rijksbekostiging niet kunnen betalen. Zo zijn wij in staat onze leerlingen nog beter voor te bereiden op hun plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Deze subsidie wordt specifiek ingezet op trajecten die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 is de subsidie vanuit het ESF opgehoogd met een subsidie vanuit REACT-EU. Deze subsidie is specifiek bedoeld om de gevolgen te verkleinen van Covid-19 voor onze leerlingen en hun kansen op de arbeidsmarkt. Ubbo Emmius Praktijkonderwijs neemt ook deel aan dit traject.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan