Home > Nieuws > Schoolbreed > Écht Ubbo Emmius

Nieuws

Écht Ubbo Emmius

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/Maardreef_MKF_00110.jpg
18 januari 2019 Schoolbreed

In onze regio is sprake van krimp. Tegelijk zijn er veel vakgebieden waarop vraag is naar goed opgeleid personeel. Om de regio goed leefbaar te houden werkt Ubbo Emmius samen met regionale bedrijven, zodat we onze leerlingen en de regio een goede toekomst kunnen bieden.

In deze editie staan de bijzonderheden van Ubbo Emmius centraal. Wat doet Ubbo Emmius om leerlingen uit te dagen? Welke activiteiten kunnen de leerlingen volgen? In deze editie lees je hier meer over!

Bewegen, Sport & Maatschappij

Gek op sport? Dat komt goed uit! Bij Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM) ligt de focus hierop! Misschien denk je dat het hetzelfde is als gym, maar dat is het niet. De techniek is namelijk veel belangrijker. Daarnaast krijg je ook theorie-onderdelen, waar je vervolgens een toets van krijgt. Op deze manier weet je hoe je blessures kunt voorkomen én nog een voordeel van BSM: onder schooltijd kun je fijn je energie kwijt!

Gymnasium

Illustratie; agenda; villa en fundament. Wist je dat deze woorden allemaal afkomstig zijn uit de Griekse en Latijnse taal? Als je naar het vwo gaat, kun je kiezen voor gymnasium. Bij gymnasium leer je niet alleen Grieks en Latijn, maar krijg je ook les in bijvoorbeeld mythologie, literatuur en geschiedenis. Leuk extraatje: in vwo 5 ga je op excursie naar Rome!

Excursies

Bij Ubbo Emmius vinden we het belangrijk dat je je niet alleen ontwikkelt binnen de schoolmuren, maar ook zeker daarbuiten! Daarom organiseren we verschillende excursies. Dit kunnen bedrijfsbezoeken zijn, maar ook dagexcursies naar een kerstmarkt, musea of een grote stad. Uiteraard kijken we ook buiten onze landsgrenzen; een uitwisseling met buitenlandse scholen óf een excursie naar Parijs, Londen, Rome, Berlijn of een wintersport in Oostenrijk kunnen hierbij niet ontbreken!

Grote SchoolAvond (GSA)

De Grote School Avond; één van de hoogtepunten van het jaar! Is zang, muziek dans of theater je hobby? Dan kun je die uitvoeren op school! Elke vrijdagmiddag na schooltijd wordt er door leerlingen druk geoefend op het gebied van zang, muziek, theater en dans om aan het einde van het jaar een spetterende voorstelling te geven in Theater Geert Teis!

Wiskunde Olympiade

Wiskunde saai? Echt niet! Bij Ubbo Emmius doe je als vwo-leerling mee aan de Wiskunde Olympiade. Tijdens deze wedstrijd ga je de hele dag bezig met een wiskundevraag. Deze vraag is niet alleen een rekensom, maar ook een echt wiskundig onderzoek. De Olympiade is er voor wiskunde A en wiskunde B. Wist je dat deze wedstrijd niet alleen in Nederland, maar wereldwijd wordt gehouden? Wie weet eindig je in een Europese Finale! 

Plus op Maat

Op de Maarsdreef kun je deel­nemen aan Plus Op Maat. Dit is een plusprogramma voor alle niveaus. In dit programmma kun je een keuze maken uit verschillende modules, zoals Excel, fotografie, technisch tekenen met AutoCad, Portugees, Spaans of andere modules! Deze module volg je tijdens andere lessen en aan het einde van het jaar ontvang je een certificaat. Hierdoor volg je vanaf het 1e jaar al onderwijs dat écht bij je past!

Ouderbetrokkkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders actief te betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind en van de school als geheel. Daarom hebben wij op verschillende manieren contact met de ouders van onze leerlingen. Contactmomenten die wij hebben zijn bijvoorbeeld via de oudernieuwsbrieven, spreekavond­en, ouderavonden en magister. Daarnaast wordt er bij de ouderraad overlegd over zaken als beleid en organisatie. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de mentor!

Ubbo 100 jaar!

In 2019 bestaat Ubbo Emmius 100 jaar. Tijdens dit jubileumjaar worden daarom verschillende activiteiten georganiseerd. Met als start de nieuwjaarsborrel. In de loop van het jaar wordt een Symposium gehouden met oud-leerling Ben Tiggelaar als spreker. Daarnaast wordt een de rondreizende voorstelling De Eeuw gedurende dit jaar getoond. In september wordt het jaar feestelijk afgesloten met een grote reünie met oud-leerlingen van de Stationslaan.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan