Home > Nieuws > Schoolbreed > Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius

Nieuws

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2021/11/Foto-opdracht_Dollard_College_Ubbo_Emmius_MKF_00010-scaled.jpg
27 maart 2022 Schoolbreed

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

De afgelopen jaren hebben het Dollard College en Ubbo Emmius gewerkt aan de totstandkoming van een bestuurlijke fusie. We zijn blij te vermelden dat deze fusie sinds 1 januari 2022 realiteit is; de stichtingen gaan bestuurlijk verder onder de naam Stichting Scholengroep Trivium. Ubbo Emmius en het Dollard College houden hun huidige namen, maar maken voortaan deel uit van één rechtspersoon. De leerlingen zitten dus nog gewoon bij het Dollard College of Ubbo Emmius op school en niet bij Stichting Scholengroep Trivium.

Het hoofddoel van de fusie is het creëren van optimale randvoorwaarden voor het voortgezet onderwijs (vo) in de regio Stadskanaal – Winschoten. Alleen in Winschoten zal een daadwerkelijke samenvoeging van de beide vo-scholen (Ubbo en Dollard) gaan plaatsvinden. De huidige vestiging van Ubbo Emmius in Winschoten, zal vanaf 1 augustus 2022 verder gaan als Dollard College vestiging ‘Bovenburen’. Door deze samenvoeging worden alle onderwijssoorten, van vmbo basis tot en met vwo, meer robuust. We hopen hierdoor de kwaliteit van het vo in de regio ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Door de samenvoeging van het onderwijs in Winschoten vanaf 1 augustus 2022, bevinden twee vestigingen van het Dollard College zich aan de straat Bovenburen. Om verwarring te voorkomen, worden de volgende namen gehanteerd:

  • Dollard College Bovenburen (huidige locatie Ubbo Emmius Winschoten)
  • Dollard College PrO Winschoten (huidige locatie van Dollard College De Flint)


Wij hopen jullie via dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Trivium:
Ina Lagro (tevens Algemeen Directeur Dollard College)
Bert Dijkstra (tevens Algemeen Directeur Ubbo Emmius)
Gerard van Vliet (voorzitter College van Bestuur Stichting Scholengroep Trivium) 


Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan