Sportparklaan opent het gezonde schoolplein

Op dinsdag 11 juli is ons gezonde schoolplein officieel geopend. Leerlingen, studenten, bedrijven en locatiedirecteuren Paulien Hietbrink (Noorderpoort) en Marcel Leegte (Ubbo Emmius) deden dit helemaal passend bij het thema, namelijk al sportend. Na een potje tafeltennis, unihockey en basketbal proostten de betrokkenen feestelijk met een zelfgemaakte zomerse smoothie! 

Het gezonde schoolplein biedt volop ruimte voor leerlingen, studenten en medewerkers, zowel tijdens de lessen als in de pauzes. Zo zijn er sportmogelijkheden en sportattributen, is er een moestuin in ontwikkeling en komt er een buitenlokaal aan het water. Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal en Ubbo Emmius hebben als eerste school voor vmbo en mbo in Nederland een gezond schoolplein. 

Plein voor educatie en ontspanning
De afgelopen twee jaren is intensief gewerkt aan de realisatie van het gezonde schoolplein. Het initiatief van sportdocenten Ronald Roossien en Stijn Braspenning heeft geleid tot de toekenning van 50.000 euro door Jantje Beton om het plein aan te pakken. Samen met Jantje Beton, IVN, gemeente Stadskanaal en de GGD is nagedacht over verantwoorde keuzes voor de invulling van het plan. Onder leiding van een projectgroep met leerlingen, studenten en docenten zijn diverse sessies georganiseerd om input te verzamelen. Uitgangspunten waren onder andere dat er educatie mogelijk moest zijn op het plein en dat er meer groen en sport-/vertoefruimte zou komen. Op basis van deze wensen heeft George Kievitsbosch, architect van PlanVorm, een ontwerp gemaakt dat uiteindelijk door Groen Service Noord is uitgevoerd. 

Certificaat Bewegen en Sport
Een voorwaarde om een gezond schoolplein te realiseren is dat de school een (deel)certificaat van het project Gezonde School moet hebben. Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal en Ubbo Emmius Sportparklaan zijn er in geslaagd om het themacertificaat ´Bewegen en sport´ te behalen. 

Rookvrije school
Het project heeft er tevens toe geleid dat de school inmiddels ook rookvrij is geworden. “We zijn ontzettend trots dat het ons gelukt is dit alles te realiseren,” vertelt Eddy Bulthuis (projectleider Gezonde School). Zorgen over handhaving werden weggenomen door bevlogen conciërge Gerard Teering, die alles wat buiten gebeurt onder controle heeft. “Daarnaast zijn we ambassadeur geweest voor diverse scholen en hebben we zelfs een conferentie over het plein georganiseerd met onze partners. We zijn ontzettend dankbaar voor de inzet en bijdrage van alle betrokkenen.”