Stadskanaal Sportparklaan

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-sportparklaan-contact.jpg

We vinden het belangrijk om jouw ouder(s)/verzorger(s) actief te betrekken bij de ontwikkelingen van jou en van de school als geheel. De steun en betrokkenheid van jouw ouder(s)/verzorger(s) is van belang. Dat vraagt om een actieve houding van alle partijen om zo de band te versterken in het belang van de leerlingen.

Mentoraat 

Mentoren zijn de belangrijkste schakel in het contact met thuis. Als we ons zorgen maken over het welzijn of de prestaties, dan neemt de mentor contact op.

Oudercontacten

Behalve contact met jou als leerling vinden wij communicatie met je ouder(s)/verzorger(s) ook belangrijk. Om ouder(s)/ verzorger(s) zo goed mogelijk te informeren sturen wij regelmatig informatie via een e-mail memo en een aantal keren per jaar een oudernieuwsbrief. Daarnaast worden er een aantal keren per jaar ouderavonden georganiseerd om je ouder(s)/ verzorger(s) op de hoogte te houden van de resultaten. Ook ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een inlogcode om online in ons registratiesysteem Magister de resultaten, het huiswerk en gegevens over de aan- en afwezigheid te kunnen zien.

Contact op eigen initiatief 

Uiteraard kunnen ouder(s)/ verzorger(s) ook buiten de ouderavonden contact opnemen met de mentor. Zo’n gesprek hoeft niet alleen over leerresultaten te gaan, maar kan ook te maken hebben met persoonlijke omstandigheden.

Informatie aan gescheiden ouders 

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Als jouw ouders gescheiden zijn, dan gaat onze informatie naar de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Als beide ouders daarmee zijn belast, dan informeert de school in beginsel beide ouders. Als slechts één van de ouders het ouderlijke gezag heeft, dan dient deze ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. De ouders dienen zelf zorg te dragen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan