Stadskanaal Sportparklaan

vmbo bb

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-sportparklaan-techniek-laboratorium.jpg

De afkorting vmbo bb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Leerlingen van vmbo bb krijgen per week minder theorie-uren dan vmbo kb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend. Met een diploma voor vmbo bb kun je doorstromen naar niveau 1 of 2 op het mbo.

Onderbouw vmbo bb leerjaar 1 en 2 – Vestiging Stadskanaal – Maarsdreef

Op de vestiging Stadskanaal Maarsdreef kun je jaar 1 en jaar 2 volgen. Aan het einde van de 1e klas maken leerlingen een keuze voor Natuur & Techniek of voor Mens & Dienstverlening. Deze vakken (profiel- en sectororiëntatie) volgen de leerlingen in leerjaar 2 gedurende zes lesuren per week. Na het 2e jaar stroom je door naar de vestiging Stadskanaal Sportparklaan waar de bovenbouw vmbo bb zit.

Als je meer wilt weten over het onderwijsaanbod van de vestiging Stadskanaal Maarsdreef kun je dat hier bekijken.

Bovenbouw vmbo bb leerjaar 3 en 4

Na de onderbouw aan de Maarsdreef stroom je door naar de bovenbouw aan de vestiging Stadskanaal Sportparklaan. Aan de Sportparklaan maak je de keuze voor een profiel. Een profiel volg je in het derde en vierde leerjaar. Een profiel is een combinatie van AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs: Nederlands, Engels, maatschappijleer, economie, biologie, wiskunde, aardrijkskunde) en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profielvak (4 modulen) en beroepsgerichte keuzevakken.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan