Stadskanaal Sportparklaan

Verlof en verzuim

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-sportparklaan-leerlingen-fiets.jpg

We spreken van absentie wanneer je om een bepaalde reden niet aanwezig kunt zijn op school. De school heeft de wettelijke verplichting, voortvloeiend uit de wet op de leerplicht, om een goede absentieregistratie te voeren. Als school doen wij onze uiterste best om de absenties zo goed mogelijk te registreren.

De meest voorkomende absenties vallen in de volgende categorieën:

 • Ziekte
 • Bezoek aan een orthodontist of specialist

Ziek en dan? 

Wanneer je ziek bent en niet naar school kan ontvangen we graag voor 09.30 uur een telefonische ziekmelding van je ouder(s)/verzorger(s). Op de dag dat je weer beter bent en dus weer naar school gaat ontvangen we wederom, voor 09.30 uur, een telefoontje van je ouder(s)/verzorger(s) om jou weer present te melden. Het telefoonnummer van de school is 0599-692800. Je ouder(s)/verzorger(s) mogen een ziek- of betermelding ook mailen naar [email protected].

Als je in de loop van de dag de school wilt verlaten i.v.m. ziekte, dan verwachten we dat jij je afmeldt bij de receptie, nadat je bij je mentor bent geweest. De mentor geeft akkoord op de “ziek naar huis” kaart. Daarna neemt de receptie telefonisch contact op met je ouder(s)/verzorger(s). Voor de goede orde is het van belang dat een van de ouder(s)/verzorger(s) altijd te bereiken is voor de school.

Verlofkaart

Bij absentie moet er een verlofkaart ingeleverd worden bij de receptie. Dit moet je laten ondertekenen door ouder/verzorger en door de mentor.

Melden van verzuim

Als er iets bijzonders is waardoor je niet op school kunt komen willen we graag dat je ouder(s)/verzorger(s) dit van te voren aan ons doorgeven.

 • Als je weet dat je voor kortere tijd absent zult zijn, dan laat je je ouder(s)/verzorger(s) een verlofkaart invullen. Ook als het voor langere tijd is moet dit schriftelijk aangevraagd worden.
 • Als je door een geldige afwezigheid een proefwerk hebt gemist dan mag je dit inhalen. Hiervoor zijn speciale inhaaluren.
 • We verzoeken je ouder(s)/verzorger(s) dringend om medische afspraken buiten de lestijden te plannen (bijv. huisarts, tandarts, orthodontist, psycholoog, etc.). Bij twijfel kunnen je ouder(s)/verzorger(s) altijd contact opnemen met de receptie of met de mentor.
 • Mocht je ziek zijn en niet naar school kunnen dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) op de 1e ziektedag voor 09.30 uur naar school bellen of mailen.

Te laat in de les en dan? 

Als je te laat bent, dan ga je rechtstreeks naar het lokaal waar de les is. De docent noteert het te laat komen in Magister. Als je meer dan 20 minuten te laat in de les bent, wordt dit gezien als spijbelen. Kom je 3x of vaker te laat, dan volgen maatregelen.

 • 3x te laat: drie keer om 8 uur ‘s ochtends melden op school. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • 6x te laat: twee lesuren terugkomen op de eigen afdeling in overleg met de mentor. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bovendien word je uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar
 • 9x te laat: vier lesuren terugkomen op de afdeling in overleg met de mentor. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • 10 x te laat: melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt of bureau HALT wordt ingeschakeld of dat er een proces-verbaal volgt.

Elke volgende keer te laat zal worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ons uitgangspunt is dat jij mede verantwoordelijk bent voor een goede registratie van je aan- & afwezigheid. Je ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen in het begin van het schooljaar een inlogcode voor Magister en zijn dan in staat om op elk moment van de dag de aan- & afwezigheid te controleren via het internet.

Buspas

Het kan voorkomen dat de dienstregeling van het openbaar vervoer niet goed aansluit bij de schooltijden. Onder bepaalde voorwaarden kun je dan een buspas aanvragen waarmee je toestemming krijgt om op de aangegeven dagen de lessen eerder te verlaten, dan wel later in de les te verschijnen. De buspas kan aangevraagd worden bij je mentor door je ouder(s)/verzorger(s). Na toestemming kan de pas afgehaald worden bij de receptie. Dit zijn de voorwaarden:

 • Als de wachttijd met overstappen meer dan 40 minuten bedraagt en je daardoor maximaal 15 minuten van je les zou missen
 • Een geldig vervoerbewijs
 • De geldigheidsduur is gelijk aan de geldigheidsduur van het vervoerbewijs
 • Je docent vraagt aan je om de buspas te laten zien, voordat je toegelaten wordt in de les
 • Bij toetsen en examens vervalt de buspasregeling.
 • In speciale gevallen kan de teamleider een buspas verstrekken voor afwijkende tijden of omstandigheden.

Verzuimspreekuur

Veelvuldig schoolverzuim leidt vaak tot minder goede prestaties. Ubbo Emmius wil dit verzuim terugdringen en de juiste ondersteuning bieden aan leerlingen die vaak blijken te verzuimen. Regelmatig heeft de leerplichtambtenaar preventief spreekuur op onze school. Na vijf keer ongeoorloofd te laat of drie keer ongeoorloofd absent kun je opgeroepen worden voor het preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar om ongeldige absenties te voorkomen.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan