Stadskanaal Sportparklaan

Leerlingbegeleiding

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-sportparklaan-techniek-begeleiding.jpg

De mentor is je eerste aanspreekpunt in de school. Dit kan betrekking hebben op het leren, op het maken van keuzes en op problemen die je in je schoolloopbaan ondervindt. De mentor wordt daarbij ondersteund door het Begeleiding- en Adviesteam dat op onze school aanwezig is.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het Begeleidings- en Adviesteam. Alle zorgaanvragen komen bij de ondersteuningscoördinator binnen die, afhankelijk van de problematiek, een van de leerlingbegeleiders, de schoolmaatschappelijk werker, de decaan of het ondersteuningsteam inschakelt. De leerlingbegeleider vmbo zorgt voor:

  • Eventuele meldingen aan de leerplichtambtenaar.
  • Eventuele meldingen aan de schoolarts.
  • De intake van zorgaanvragen door de mentor.
  • Begeleiding bij sociaal-emotionele en gedragsproblematiek.
  • Doorverwijzingen naar andere hulpverlenende instanties.

Ondersteuningsteam

Bij het ondersteuningsteam kun je terecht wanneer er problemen zijn op het gebied van het leren op school. Zij kunnen je helpen met het vinden van oplossingen voor deze problemen. Soms nemen zij een test af om te kijken wat voor jou de beste oplossing is. Ook voor persoonlijke problemen kun je in veel gevallen bij hen terecht.

Veilige omgeving

Wij vinden een veilige omgeving in en om de school erg belangrijk. Ons uitgangspunt is dat mensen optimaal kunnen presteren in een sfeer van veiligheid, respect en plezier. Veiligheid wordt geboden door bijvoorbeeld een gebouw met genoeg voorzieningen, maar ook door hoe we met elkaar omgaan. Wij voelen ons veilig wanneer we ons gezien, geaccepteerd, beschermd en gesteund voelen. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om bij te dragen aan een veilige school zoals die hierboven beschreven is.

Het kan gebeuren dat jij je niet veilig voelt op onze school. Dan kan er altijd een gesprek hierover aangegaan worden met de mentor of een docent die vertrouwen geeft. Uiteraard hebben wij op onze school vertrouwenspersonen die beschikbaar zijn.

Pestprotocol

De school heeft een pest-protocol. Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school. Hierin wordt vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten; met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij en wat is de volgende stap. Het protocol is te vinden op de website. Wanneer je gepest wordt neem je contact op met je mentor of met de anti-pest coördinator.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan