Leerlingbegeleiding

Algemene informatie over leerlingbegeleiding is te vinden op deze pagina. Over de leerlingbegeleiding en ondersteuning op onze locatie lees je op deze pagina meer. Wil je de contactgegevens van functionarissen op dit terrein vinden, dan kun je klikken op het menu-item 'contactpersonen' in het menu links van deze pagina en vervolgens kiezen voor 'ondersteuning'. 

De mentor is je eerste aanspreekpunt in de school. Dit kan betrekking hebben op het leren, op het maken van keuzes en op problemen die je in je schoolloopbaan ondervindt. De mentor wordt daarbij ondersteund door het Begeleiding- en Adviesteam dat op onze school aanwezig is.

De zorgcoördinator heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het Begeleidings- en Adviesteam. Alle zorgaanvragen komen bij de zorgcoördinator binnen die, afhankelijk van de problematiek, één van de leerlingbegeleiders, de schoolmaatschappelijk werker, de decaan of de orthopedagoog inschakelt..

De leerlingbegeleider vmbo zorgt voor:

  • Eventuele meldingen aan de leerplichtambtenaar.
  • Eventuele meldingen aan de schoolarts.
  • De intake van zorgaanvragen door de mentor/studieloopbaanbegeleider.
  • Begeleiding bij sociaal-emotionele en gedragsproblematiek.
  • Doorverwijzingen naar andere hulpverlenende instanties.

De orthopedagoog

De orthopedagoog is verbonden aan het vmbo. De orthopedagoog begeleidt docenten en leerlingen bij de handelingsplannen van het leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).

De schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt vmbo- en mbo -leerlingen.

De begeleider passend onderwijs

De begeleider passend onderwijs ondersteunt jongeren die extra begeleiding nodig hebben in het kader van hun beperking. Dit betreft veelal jongeren met stoornissen in het autisme spectrum of add/adhd. Het gaat hierbij in veel gevallen om hulp bij het plannen, organiseren en overzicht behouden.

Het kan gebeuren dat je door omstandigheden erg veel moeite hebt om je te concentreren of je te motiveren voor de studie.

Om te voorkomen dat je gaat spijbelen en teveel achterstand oploopt of dat klasgenoten last krijgen van het gedrag is de Doorstart opgezet. De Doorstart is een samenwerking van het Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost West Groningen, Noorderpoort, Wedeka Bedrijven en de gemeente Stadskanaal. Wij noemen dit ook wel een reboundvoorziening. Hier wordt een aangepast programma aangeboden voor een periode van enkele weken of maanden buiten de school. Dit is niet vrijblijvend.

De bedoeling is dat je uiteindelijk weer terug komt op school en verder gaat met de opleiding.

Veiligheid

Wij vinden een veilige omgeving in en om de school erg belangrijk. Ons uitgangspunt is dat mensen optimaal kunnen presteren in een sfeer van veiligheid, respect en plezier. Veiligheid wordt geboden door bijvoorbeeld een gebouw met genoeg voorzieningen, maar ook door hoe we met elkaar omgaan. Wij voelen ons veilig als we gezien, geaccepteerd, beschermd en gesteund voelen. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om bij te dragen aan een veilige school zoals die hierboven beschreven is.

Het kan gebeuren dat jij je niet veilig voelt op onze school. Dan kan er altijd een gesprek hierover aangegaan worden met de mentor of een docent die vertrouwen geeft. Uiteraard hebben wij op onze school vertrouwenspersonen die beschikbaar zijn.