Welkom bij Ubbo Emmius Onstwedde

Onderwijs dichtbij (t)huis

De locatie Onstwedde is een kleine school die het jou mogelijk maakt om zo lang mogelijk dichtbij huis onderwijs te volgen. We bieden een plek aan alle leerlingen die starten met vmbo (alle niveaus), havo of vwo.

We werken nauw samen met de basisscholen. Basisschool “De Rank” bevindt zich zelfs in het zelfde gebouw als wij. Hierdoor kunnen we de overstap voor jou naar het voortgezet onderwijs zo makkelijk mogelijk maken. We weten wat je op de basisschool hebt geleerd en gaan verder waar je gebleven bent.

Omdat we een kleine school zijn, leren we je snel kennen en ontdekken we samen op welke wijze jij je het beste kunt ontwikkelen. Met "samen" bedoelen we jou, je ouders en de school. Samen krijgen we snel helder wat jij nodig hebt om goede cijfers te halen en wat je nodig hebt om je prettig te voelen op school.

Jouw ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat je succesvol bent op jouw niveau en zullen je daarin zo goed mogelijk begeleiden. Daarbij kijken we naar je cijfers en naar je sociaal-emotionele ontwikkeling. Om goede resultaten te behalen is het immers van belang dat je je veilig en prettig voelt.

Leren doe je niet alleen op school. Ook thuis en op andere plaatsen leer je en ontwikkel je je. Niet alleen door huiswerk te maken, maar ook door samen te werken en te leven met andere mensen in jouw omgeving. Dat laatste vinden we op school net zo belangrijk als het behalen van goede cijfers. Daarom gaan we aan het begin van iedere dag met jou en jouw klas in gesprek over allerlei thema's die ons samen aan het denken zetten en ons kunnen helpen om de wereld om ons heen nog beter te begrijpen.

Ons onderwijs

Wij bieden degelijk onderwijs, waarin we jou stimuleren om zo actief mogelijk mee te doen. De kernvakken (wiskunde, Engels en Nederlands) krijgen veel aandacht, zodat je een goede basis hebt voor de andere vakken en voor je vervolgonderwijs.

Bent u benieuwd naar Ubbo Emmius Onstwedde? Meld u dan aan voor één van de voorlichtingsavonden in november.

Bezoek- en postadres:

Boslaan 18
9591 BJ  Onstwedde

T 0599 331701 
M ons@ubboemmius.nl

Directeur:

Mevr. I. (Ingrid) de Boer 

 

Onderwijsaanbod locatie Onstwedde