Home > Vestigingen > Onstwedde > Over deze vestiging > Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Onstwedde

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/Ubbo-Emmius-Onstwedde-Leerlingbegeleiding.jpg

Bij ons staat de leerlingbegeleiding in het teken van zorg voor jou, de individuele leerling. Dit kunnen we goed dankzij onze kleinschaligheid.

Leerlingbegeleiding door de mentor

De belangrijkste persoon in de leerlingbegeleiding is je mentor. Je mentor houdt bij wat van belang is voor jou en jouw klas.

Je mentor let speciaal op jouw:

 • Studiehouding
 • Resultaten
 • Gedrag

In het wekelijkse mentoruur houd je mentor je bezig met:

 • Hoe te leren (omgaan met lesstof en huiswerk)
 • Sociale vaardigheden
 • Speciale projecten (pesten, roken e.d.)

Wat doet jouw mentor nog meer?

 • Begeleidt de introductiedagen aan het begin van het schooljaar;
 • Heeft regelmatig overleg over jou en je klasgenoten met de vakdocenten in een leerlingen-bespreking;
 • Heeft individuele gesprekken met jou en jouw ouders/verzorgers.

Hoe werken we?

 • We hanteren duidelijke regels
 • Waar nodig is er speciale zorg
 • We bieden steunuren aan
 • We hebben jouw onderwijsbehoeften opgeschreven en passen onze lessen hierop aan
 • We geven speciale trainingen aan leerlingen die dat nodig hebben (mindfulness, kick-training)

Speciale zorg/extra ondersteuning

Voor leerlingen met leerachterstanden of andere (leer)problemen, zoals dyslexie of dyscalculie, hebben we speciale zorg. Wanneer speciale zorg nodig is, dan krijgen de leerlingen extra begeleiding. Dit gebeurt in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers.

Steunuur
Het kan zijn dat een leerling ondersteuning nodig heeft om goede resultaten te halen. Die ondersteuning wordt in principe tijdens de les gegeven. Een docent kan bijvoorbeeld na de instructie een aantal leer­lingen verlengde instructie geven. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt deze tijdelijk en met behulp van een plan, buiten de les geboden.

Vertrouwenspersonen

Soms loop je met dingen rond waarover je met bijna niemand durft te praten. Dan kun je (vertrouwelijk) spreken met een vertrouwenspersoon.

Ondersteuningscoördinator (OCO)

De ondersteuningscoördinator houdt zich bezig met het coördineren van hulp voor leerlingen die een ondersteuningsvraag hebben. Dit kan te maken hebben met het leren, maar ook met gedrag of gezondheid.

Orthopedagoog

Op Ubbo Emmius werkt een orthopedagoog. De orthope­dagoog is met name betrokken bij onderzoek en het geven van ondersteuning aan docenten. Bij de orthopedagoog kunnen leerlingen terecht wanneer er problemen zijn op het gebied van het leren op school. Zij kan helpen met het vinden van oplossingen voor deze problemen. Soms kan zij ook een test afnemen om te kijken wat de beste oplossing is.

Gedragsdeskundige

De gedragsdeskundige begeleidt soms leerlingen in de ontwikkeling van het gedrag. U moet denken aan het leren omgaan met (te) veel prikkels, sociale interactie of impulsen beheersen.

Schoolpsycholoog

De schoolpsycholoog wordt door de school met name ingeschakeld bij sociaal-emotionele problematiek. U moet daarbij denken aan eetstoornissen, depressief zijn, problemen thuis. De schoolpsycholoog begeleidt (kortdurend) leerlingen, maar zal voor het grootste deel vooral doorverwijzen. Daarnaast biedt hij/zij belangrijke ondersteuning aan docenten in het omgaan met problemen van leerlingen.

Schoolarts/schoolverpleegkundige

De school kan een schoolarts of schoolverpleegkundige raadplegen bij frequent ziekteverzuim.

Keuzebegeleiding

Gedurende jouw tijd op school zijn er verschillende momenten waarop je keuzes moet maken. Keuzes voor bepaalde vakken, keuzes voor een sector of een profiel en zelfs keuzes voor een andere vestiging of een andere school. De decaan (dhr. Hagen) en jouw mentor helpen je graag bij de te maken keuzes. Je kunt altijd vragen stellen aan de decaan of je mentor.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan