Onstwedde

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_5_leerlingbegeleiding-3.jpg

Bij ons staat de leerlingbegeleiding in het teken van zorg voor jou, de individuele leerling. Dit kunnen we goed dankzij onze kleinschaligheid.

Leerlingbegeleiding door de mentor

De belangrijkste persoon in de leerlingbegeleiding is je mentor. Je mentor houdt bij wat van belang is voor jou en jouw klas. In de onderbouw heb je wekelijks een mentoruur in je rooster.

Je mentor let speciaal op jouw:

 • Studiehouding
 • Resultaten
 • Gedrag

In het wekelijkse mentoruur houd je mentor je bezig met:

 • Hoe te leren (omgaan met lesstof en huiswerk)
 • Sociale vaardigheden
 • Speciale projecten (pesten, roken e.d.)

Wat doet jouw mentor nog meer?

 • Begeleidt de introductiedagen aan het begin van het schooljaar;
 • Heeft regelmatig overleg over jou en je klasgenoten met de vakdocenten in een leerlingen-bespreking;
 • Heeft individuele gesprekken met jou en jouw ouders/verzorgers.

Hoe werken we?

 • We hanteren duidelijke regels
 • Waar nodig is er speciale zorg
 • Voor een aantal vakken hebben we een steunuur
 • We hebben jouw onderwijsbehoeften opgeschreven en passen onze lessen hierop aan
 • We geven speciale trainingen aan leerlingen die dat nodig hebben (mindfulness, kick-training)

Speciale zorg/extra ondersteuning

Voor leerlingen met leerachterstanden of andere (leer)problemen hebben we speciale zorg. Wanneer speciale zorg nodig is, dan krijgen de leerlingen extra begeleiding. Dit gebeurt in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers.

Steunuur
Het steunuur is in hoofdzaak voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij valt te denken aan leerlingen die dyslectisch zijn of bepaalde rekenproblemen hebben (dyscalculie).

Leerlingen met dyslexie hebben een ernstig taal-probleem. Vaak is dyslexie op de basisschool al ontdekt en is er ook een dyslexie-verklaring. Docenten Nederlands kunnen leerlingen aanmelden bij de orthopedagoog.De docenten houden rekening met leerlingen die dyslectisch zijn. Er wordt gekeken of in leer-jaar 1 en 2 deelname aan het steunuur nodig is.

Wanneer je een achterstand hebt voor taal, rekenen (wiskunde) of Engels dan kom je ook in aanmerking voor steunles. Je ouders/verzorgers moeten daar toestemming voor geven. In een afgesproken periode wordt er dan gericht gewerkt aan het wegwerken van je achterstand.

Tot slot kan het steunuur ook voor andere leerlingen een tijdelijke extra ondersteuning bieden. Dit gebeurt dan op basis van afspraken tussen mentor, docent, leerling en/of ouders. Voor schooljaar 2018-2019 zijn er steunuren voor biologie, Frans en aardrijkskunde klas 3 en 4 GTL.

Vertrouwenspersonen

Soms loop je met dingen rond waarover je met bijna niemand durft te praten. Dan kun je (vertrouwelijk) spreken met een vertrouwenspersoon.

Ondersteuningscoördinator (OCO)

Iedere vestiging heeft een ondersteuningscoördinator die in principe alle specifieke ondersteuning coördineert. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden van ondersteuning binnen én buiten de school.

Orthopedagoog

Op Ubbo Emmius werken meerdere orthopedagogen. Deze zijn met name betrokken bij onderzoek en geven onder­steuning aan docenten.

Bij de orthopedagogen kun je terecht wanneer er problemen zijn op het gebied van het leren op school. Zij kunnen helpen met het vinden van oplossingen voor deze problemen. Soms kunnen zij ook een test afnemen om te kijken wat voor jou de beste op­lossing is. Ook voor persoonlijke problemen kun je in veel gevallen bij hun terecht.

Gedragsdeskundige

De gedragsdeskundige begeleidt soms leerlingen in de ontwikkeling van het gedrag. U moet denken aan het leren omgaan met (te) veel prikkels, sociale interactie of impulsen beheersen.

Schoolpsycholoog

De schoolpsycholoog wordt door de school met name ingeschakeld bij sociaal-emotionele problematiek. U moet daarbij denken aan eetstoornissen, depressief zijn, problemen thuis. De schoolpsycholoog begeleidt (kortdurend) leerlingen, maar zal voor het grootste deel vooral doorverwijzen. Daarnaast biedt hij/zij belangrijke ondersteuning aan docenten in het omgaan met problemen van leerlingen.

Schoolarts/schoolverpleegkundige

De school kan een schoolarts of schoolverpleegkundige raadplegen bij frequent ziekteverzuim.

Locatie ondersteuning team (LOT)

Voor leerlingen die grotere problemen hebben of veroorzaken, kan de mentor de hulp inroepen van het locatie- ondersteuning team. Hierin zitten onze ondersteunings-coördinator en orthopedagoge, aangevuld met de schoolarts, CJG vertegenwoordigers, wijkagent, jeugdhulpverleners en de leerplichtambtenaren.

Keuzebegeleiding

Gedurende jouw tijd op school zijn er verschillende momenten waarop je keuzes moet maken. Keuzes voor bepaalde vakken, keuzes voor een sector of een profiel en zelfs keuzes voor een andere vestiging of een andere school. De decaan (mevrouw K. Jansen) en jouw mentor helpen je graag bij de te maken keuzes. Je kunt altijd vragen stellen aan de decaan of je mentor.

Het document ‘keuzebegeleiding’ kunt u opvragen en inzien. Dit document laat per leerjaar zien welke activiteiten worden ondernomen om dit keuzeproces te begeleiden.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan