Onstwedde

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_6_contactmetthuis-3.jpg

Het informeren van jouw ouders/verzorgers vindt plaats via:

  • Ouderavonden voor alle leerjaren
  • Mentorgesprekken en ouderspreekavonden
  • Oudernieuwsbrieven
  • Website
  • Magister, hierin staat de aanwezigheid, het huiswerk, de toetsen en de behaalde cijfers (ouders/verzorgers en leerlingen krijgen hiervoor een eigen inlogcode)
  • Vier rapporten per jaar

Website, UbboNet (UbboPortaal) en Magister

Aan het begin van het schooljaar ontvangen jij een inlogcode voor het UbboNet (UbboPortaal) en Magister. Je ouders krijgen alleen een inlogcode voor Magister. Magister is alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers en leerlingen van onze vestiging. Via het UbboNet (UbboPortaal) word je doorverwezen naar je e-mail, roosterof Magister.

Op de website vind je de schoolgids van de vestiging Onstwedde. Maar er is meer informatie te vinden: zoals de oudernieuwsbrieven, verslagen van de ouderraad, regelingen, protocollen en brieven.

In Magister kunnen jij en jouw ouders alle behaalde cijfers zien, wanneer je absent bent gemeld, te laat in de les bent gekomen en of er roosterwijzigingen zijn. We verwachten van jou en jouw ouders dat jullie regelmatig in Magister kijken om op de hoogte te blijven.

Informatie aan gescheiden ouders

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Als jouw ouders gescheiden zijn, dan gaat onze informatie naar de ouder die het ouderlijk gezag heeft.

Als beide ouders het ouderlijk gezag hebben, dan informeert de school in beginsel beide ouders. Als slechts een van de ouders het ouderlijke gezag heeft, dan dient deze ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. De ouders dienen zelf zorg te dragen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.


Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan