Home > Vestigingen > Onstwedde > Over deze vestiging > Contact met thuis

Onstwedde

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/Ubbo-emmius-Onstwedde-Contact-met-thuis.jpg

Het informeren van jouw ouders/verzorgers vindt plaats via:

  • Ouderavonden voor alle leerjaren
  • Mentorgesprekken en ouderspreekavonden
  • Oudernieuwsbrieven
  • Website
  • Magister, hierin staat de aanwezigheid, het huiswerk, de toetsen en de behaalde cijfers (ouders/verzorgers en leerlingen krijgen hiervoor een eigen inlogcode)
  • Twee rapporten per jaar

Website, UbboNet (UbboPortaal) en Magister

Aan het begin van het schooljaar ontvang jij een inlogcode voor het UbboNet (UbboPortaal) en Magister. Je ouders krijgen alleen een inlogcode voor Magister. Magister is alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers en leerlingen van onze vestiging. Via het UbboNet (UbboPortaal) word je doorverwezen naar je e-mail, rooster of Magister.

In Magister kunnen jij en jouw ouders alle behaalde cijfers zien, wanneer je absent bent gemeld, te laat in de les bent gekomen en of er roosterwijzigingen zijn. We verwachten van jou en jouw ouders dat jullie regelmatig in Magister kijken om op de hoogte te blijven.

Informatie aan gescheiden ouders

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Als ouders gescheiden zijn, dan gaat onze informatie naar de ouder die het ouderlijk gezag heeft.

Als beide ouders het ouderlijk gezag hebben, dan informeert de school in beginsel beide ouders. Als slechts een van de ouders het ouderlijke gezag heeft, dan dient deze ouder de andere ouder op de hoogte te houden. De ouders dienen zelf zorg te dragen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.


Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan