Onstwedde

vmbo (gemengd) theoretische leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/Ubbo-emmius-Onstwedde-vmbo-gtl.jpg

Brugjaar vmbo gtl 

De afkorting vmbo gtl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, (gemengd) theoretische leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo-gl en vmbo-tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de theoretische leerweg volg je vooral theorie. Met een diploma voor vmbo-gtl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo-gtl diploma geeft ook toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Op de vestiging Onstwedde kun je de hele opleiding volgen.

Bovenbouw 

Na het tweede jaar krijg je het beroepsgerichte vak dienstverlening en producten (d&p). Dit beroepsgerichte vak volg je in jaar 3 en 4. Ook ga je een vakkenpakketkeuze maken.

Vacature: Lid Raad van Toezicht
15 november 2022 Schoolbreed Vacature: Lid Raad van Toezicht Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan