Voor hoogbegaafde leerlingen

Metis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2023/01/Stationslaan-Metis-header.jpg

Voor hoogbegaafde leerlingen

Onze hoogbegaafde leerlingen kunnen tijdens drie dagdelen deelnemen aan Metis in vaste ruimte aan de Stationslaan. Tijdens deze dagdelen wordt onder andere het volgende geboden:

  • extra begeleiding op het gebied van executieve functies (leren leren, plannen en organiseren); 
  • begeleid werken aan vakoverstijgende projecten en huiswerk; 
  • zorgaanbod voor faalangst en schoolstress; 
  • ruimte voor verbinding met peers.

Niet alle hoogbegaafde leerlingen draaien drie dagdelen mee in Metis. Niet iedere hoogbegaafde leerling heeft immers dezelfde ondersteuning nodig. Hier leveren we maatwerk. 

Docent en zorgprofessional

Aan Metis zijn vier medewerkers verbonden:

  • twee docenten van Ubbo Emmius die gespecialiseerd is in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen; 
  • twee medewerkers van Horizon Begeleiding die leerlingen ook meer individueel kan ondersteunen. 

Onderwijs en zorg komen daarmee samen in één begeleidingsprogramma. Elke Metis dag zal er één docent van Ubbo Emmius en één medewerker van Horizon aanwezig zijn. 

Meedenken? Dat kan!

Voor de ouders van onze Metis-leerlingen verzorgen we een aantal bijeenkomsten per schooljaar, waardoor zij met elkaar in gesprek komen en mee kunnen denken over hoe we Metis vorm kunnen geven. 

Dit nieuwe aanbod van Ubbo Emmius is volop in ontwikkeling, zowel inhoudelijk als organisatorisch. We werken diverse vraagstukken uit en we gaan na hoe we binnen Metis een onderscheid in aanbod kunnen maken. Dit doen we samen met de leerlingen en de ouders van Metis. 

Vragen en aanmelden

Heeft u vragen over Metis of over het aanmelden van uw kind voor Metis? Neem dan contact op via [email protected] of [email protected]

Leslocaties
Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan