Stadskanaal Stationslaan

Economie & Maatschappij

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_10_HAVO_economie.jpg

Jij hebt belangstelling voor economie, administratie, informatie en accountancy én je bent commercieel. Daarnaast ben je een rekenwonder, ondernemen, organiserend en je houdt van aanpakken. Herken je deze eigenschappen? Dan past het profiel Economie & Maatschappij vast goed bij je!

Geschiedenis, wiskunde en economie zijn verplichte vakken in dit profiel. Bij dit profiel krijg je ook de mogelijkheid om verschillende diploma’s te halen waarmee je vrijstellingen kunt krijgen in je vervolgstudie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je boekhouddiploma.

Individuele lesroosters

Door de wettelijk vastgestelde grote keuzevrijheid in de bovenbouw volgt niet iedere leerling dezelfde lessen. Er is nauwelijks sprake van klassenverband. De samenstelling van de groepen wisselt per lesuur. Er zijn lessen die behoren tot het gemeenschappelijke deel, lessen die horen bij een profieldeel en lessen die horen bij een vak in de vrije ruimte. Door het grote aantal mogelijkheden ontstaan er ook verschillen in lesroosters. Sommige leerlingen hebben aaneengesloten roosters, anderen hebben soms veel tussenuren. We doen er alles aan om zo weinig mogelijk tussenuren in te roosteren maar kunnen tussenuren niet voorkomen. Het is – in principe – niet meer mogelijk om aan het begin van het schooljaar van klas te wisselen.

Voorbereiden op het hbo

Binnen de tweede fase wordt de leerling voorbereid op het hbo. Leerlingen zijn in het hbo in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen leren en werken. Dat betekent dat we in de bovenbouw een andere benadering hebben met de leerlingen. Docenten zorgen voor een goede aansluiting op een vervolgopleiding én de leerlingen zullen in de bovenbouw ook zelf(standig) aan de slag moeten en krijgen dus een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen studieverloop. Het voorbereiden op het hbo komt bijvoorbeeld tot uiting in het groepswerk, waar sterk de nadruk wordt gelegd op het beoordelen van het proces.

Terug
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027).
19 juni 2023 Stadskanaal Praktijkonderwijs Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027). Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan