Home > Vestigingen > Stadskanaal Stationslaan > Onderwijsaanbod > havo > Ubbo Business School (UBS)

Stadskanaal Stationslaan

Ubbo Business School (UBS)

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_13_UBBO_bussinesschool.jpg

Ubbo Business School legt verbindingen tussen allerlei vakken binnen het profiel economie en maatschappij op de havo, maar onderhoudt ook contacten met het bedrijfsleven.

Ondernemend leren

De leerling krijgt binnen UBS de kans om zichzelf, op zijn eigen manier, te ontwikkelen, d.m.v. ondernemend leren. Hij heeft bepaalde vaardigheden ontwikkeld: zoals initiatief tonen, zijn verantwoordelijkheid kennen en nemen, hij kent zijn sterke punten, maar weet tevens wat zijn verbeterpunten zijn en kan hier makkelijk over communiceren. 

Er wordt gewerkt met doelen, waardoor de leerling zijn eigen leerweg creëert (uiteraard binnen de aangegeven kaders), kan in zijn eigen tempo werken aan zijn doelen, eventueel in samenwerking met het bedrijfsleven,  maar ook door samen te werken in een groep of individueel door het behalen van diploma’s (bijvoorbeeld NIMA-A, boekhoudexamen of ondernemingsdiploma). 

Dit wordt bereikt door gedifferentieerd les te krijgen en door één dag in de week, vakoverstijgende projecten te doen, zoals het starten van een eigen onderneming, organiseren van een sportdag, debatteren, workshops en een eigen website te bouwen. Een dag waar theoretische kennis wordt getoetst aan de praktijk.

Terug
Reis binnen het onderwijs
19 maart 2024 Schoolbreed Reis binnen het onderwijs Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan