Stadskanaal Stationslaan

Cambridge English

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_21_Cambridge_Englisch.jpg

Leerlingen die uitblinken in het vak Engels kunnen een internationaal certificaat van bekwaamheid in de Engelse taal op C1 of C2 niveau halen. De sectie Engels biedt daarvoor de Cambridge English Advanced cursus aan waarin leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo gedurende een jaar aan de slag gaan met het vergroten van hun vaardigheid in lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid, en hun kennis met betrekking tot grammatica en vocabulaire.

Certificaat

De leerlingen met Cambridge volgen deze lessen buiten het reguliere lesrooster om. Het examen wordt in de maand juni gedaan in Martiniplaza in Groningen en wordt beoordeeld door het Language Assessment Centre van de Cambridge University. Aan deelname aan het examen Cambridge English zijn extra kosten verbonden (ruim €200,- per examen/certificaat).

Het Cambridge English Advanced certificaat vergroot niet alleen de kans om aangenomen te worden op tal van universiteiten in het buitenland, maar kan ook in Nederland zorgen voor een (gedeeltelijke) vrijstelling voor het vak Engels. Veel hogescholen en universiteiten eisen tegenwoordig dat studenten een hoge bekwaamheid in de Engelse taal laten zien, vooral omdat veel studieboeken in het Engels geschreven zijn.

Het niveau van dit certificaat overstijgt het niveau van het reguliere havo- en vwo-onderwijs en vormt daarmee een waardevolle aanvulling op het programma.

Voor meer informatie kunt u de website van Cambridge Engels raadplegen: http://www.cambridgeenglish.org

Terug
Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan