Home > Vestigingen > Stadskanaal Stationslaan > Onderwijsaanbod > havo > Cultuur & Maatschappij

Stadskanaal Stationslaan

Cultuur & Maatschappij

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_11_HAVO_Natuurmaatschappij.jpg

Heb jij belangstelling voor communicatie, talen, kunst, cultuur, toerisme, onderwijs en/of hulpverlening? Ben je creatief, sociaal en heb je belangstelling voor de wereld en de mensen om je heen? Én vind je het leuk om mensen te helpen en met ze te werken? Dan past Cultuur en Maatschappij wellicht heel goed bij jou!

Voor dit profiel zijn een aantal verplichte vakken. Geschiedenis en een aantal culturele en kunstzinnige vormingsvakken. Het profiel is het minst exacte profiel, maar is juist bedoeld voor een brede algemene kennis. Vandaar de veelzijdigheid aan vakken. 

Individuele lesroosters

Door de wettelijk vastgestelde grote keuzevrijheid in de bovenbouw volgt niet iedere leerling dezelfde lessen. Er is nauwelijks sprake van klassenverband. De samenstelling van de groepen wisselt per lesuur. Er zijn lessen die behoren tot het gemeenschappelijke deel, lessen die horen bij een profieldeel en lessen die horen bij een vak in de vrije ruimte. Door het grote aantal mogelijkheden ontstaan er ook verschillen in lesroosters. Sommige leerlingen hebben aaneengesloten roosters, anderen hebben soms veel tussenuren. We doen er alles aan om zo weinig mogelijk tussenuren in te roosteren maar kunnen tussenuren niet voorkomen. Het is – in principe – niet meer mogelijk om aan het begin van het schooljaar van klas te wisselen.

Voorbereiden op het hbo

Binnen de tweede fase wordt de leerling voorbereid op het hbo. Leerlingen zijn in het hbo in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen leren en werken. Dat betekent dat we in de bovenbouw een andere benadering hebben met de leerlingen. Docenten zorgen voor een goede aansluiting op een vervolgopleiding én de leerlingen zullen in de bovenbouw ook zelf(standig) aan de slag moeten en krijgen dus een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen studieverloop. Het voorbereiden op het hbo komt bijvoorbeeld tot uiting in het groepswerk, waar sterk de nadruk wordt gelegd op het beoordelen van het proces

Terug
Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan