Stadskanaal Stationslaan

Natuur & Techniek

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_15_VWO_natuurtechniek.jpg

Houd jij van rekenen, bouwen, onderzoeken, testen, analyseren, stoffen of ontwerpen? Ben je goed in exacte vakken? Denk je logisch na en los je graag problemen op én heb je interesse in natuur, milieu en water? Dan is het profiel Natuur & Techniek wellicht iets voor jou!

Met dit profiel zijn de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde verplicht. Bovendien is Natuur en Techniek het meest exacte profiel. Bij dit profiel kun je ook kiezen voor Technasium, met het vak O&O. Lees hier meer over Technasium.

Individuele lesroosters

Door de wettelijk vastgestelde grote keuzevrijheid in de bovenbouw volgt niet iedere leerling dezelfde lessen. Er is nauwelijks sprake van klassenverband. De samenstelling van de groepen wisselt per lesuur. Er zijn lessen die behoren tot het gemeenschappelijke deel, lessen die horen bij een profieldeel en lessen die horen bij een vak in de vrije ruimte. Door het grote aantal mogelijkheden ontstaan er ook verschillen in lesroosters. Sommige leerlingen hebben aaneengesloten roosters, anderen hebben soms veel tussenuren. We doen er alles aan om zo weinig mogelijk tussenuren in te roosteren maar kunnen tussenuren niet voorkomen. Het is – in principe – niet meer mogelijk om aan het begin van het schooljaar van klas te wisselen.

Voorbereiding op de universiteit

Binnen de tweede fase wordt de leerling voorbereid op de universiteit. Leerlingen zijn in het universitair onderwijs in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen leren en werken. Dat betekent dat we in de bovenbouw een andere benadering hebben met de leerlingen. Docenten zorgen voor een goede aansluiting op een vervolgopleiding én de leerlingen zullen in de bovenbouw ook zelf(standig) aan de slag moeten en krijgen dus een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen studieverloop. Het voorbereiden op de universiteit komt bijvoorbeeld tot uiting in het groepswerk, waar sterk de nadruk wordt gelegd op het beoordelen van het proces.

Terug
Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan