Home > Voor ouders > Informatie voor ouders > Toetsen en Examens

Schoolbreed

Toetsen en Examens

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-stationslaan-leerlingen-in-klas.jpg

De behaalde resultaten staan in het leerlingvolgsysteem Magister. Zowel leerlingen als ouders hebben toegang tot Magister om de cijfers in te zien. Ouders krijgen van de school een inlogcode voor Magister. Gedurende het schooljaar ontvangen de leerlingen een aantal rapporten. De cijfers op het laatste rapport zijn bepalend voor de overgang naar een ander leerjaar.

Programma van Toetsing en Afsluiting

Leerlingen die in de (voor-) examenklassen zitten ontvangen een Programma van Toetsing en Afsluiten (PTA). Het examen bestaat uit twee delen, een schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. In het PTA staat onder meer een beschrijving van de leerstof per vak en de wijze van toetsing. Het PTA wordt elk jaar voor 1 oktober uitgereikt.

Overgangsnormen en doorstroomregels

De docentenvergadering, bestaande uit de docenten die de leerling gedurende het betreffende schooljaar hebben lesgegeven, beslist over bevordering en doorstroom. Indien een leerling aan de bevorderingsnormen en/of doorstroomregels voldoet, wordt deze conform deze normen/ regels bevorderd. Indien een leerling niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt deze in de docentenvergadering besproken.

Vestigingspecifiek

Per vestiging worden de PTA’s uitgedeeld. Bent u benieuwd naar de actuele PTA’s, kijkt u dan op de vestiging van uw kind bij Publicaties. Voor vragen kunt u contact opnemen met de vestiging van uw kind.

Reis binnen het onderwijs
19 maart 2024 Schoolbreed Reis binnen het onderwijs Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan