Home > Voor ouders > Externe vertrouwenspersoon

Schoolbreed

Externe vertrouwenspersoon

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-onstwedde-meisje-kijkt-uit-het-raam.jpg

Het kan gebeuren dat dingen in de school niet goed lopen. U kunt het bijvoorbeeld niet eens worden met de mentor, teamleider en/of directeur. Wat nu?

Luisterend oor

De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. U kunt met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan over de problemen die u ervaart in de omgang of communicatie met de school. De vertrouwenspersoon staat naast u, maar neemt het niet van u over. Samen wordt bekeken hoe er verder kan worden gegaan in de gegeven situatie.

Vertrouwelijk

Alles blijft vertrouwelijk, tenzij er sprake zou zijn van strafbare feiten waardoor de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. De vertrouwenspersoon kan u doorverwijzen naar andere personen of instellingen zoals een mediator of de Ombudsman.

De vertrouwenspersoon is er niet voor privéproblemen.

Onafhankelijk

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bevoegd gezag en heeft geheimhoudingsplicht. U kunt de externe vertrouwenspersoon, de heer Peter Boogers, bereiken via [email protected]. Na ontvangst van uw mail zal contact met u worden opgenomen.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan