Home > Voor ouders > Vakanties & Vrije dagen > Vrij vragen en ziek melden

Schoolbreed

Vrij vragen en ziek melden

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-maarsdreef-leerlingen-voetbal.jpg

Geoorloofd verzuim

Het kan voorkomen dat leerlingen lessen moeten verzuimen door bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of door ziekte. We verzoeken u tijdig aan te geven wanneer een leerling niet op school kan zijn en bezoeken aan een tandarts of orthodontist zoveel mogelijk buiten de lestijden te plannen. In sommige gevallen is het zo dat een leerling wel veelvuldig geoorloofd verzuimt. In een dergelijk geval zal de school de schoolarts inschakelen. In het hoofdstuk leerlingbegeleiding vindt u meer informatie over hoe de school met veelvuldig geoorloofd verzuim omgaat.

Ziekmelden van leerlingen

Wanneer een leerling ziek is, moet dit worden gemeld bij de school. U kunt dit doen door dit telefonisch voor 09.00 uur aan de vestiging door te geven.

Ongeoorloofd verzuim

De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. We spreken van ongeoorloofd verzuim wanneer een leerling zonder geldigereden niet op school is of wanneer de leerling veelvuldig te laat komt.

Vestigingspecifiek

Wilt u meer informatie over vrij vragen, verzuim en/of ziekte? Kijkt u dan bij de vestiging waar uw zoon/dochter op school zit.

Verlof en verzuim

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan