Stel vragen en ga op zoek naar antwoorden. Je ontdekt zo de wereld om je heen.

Data nieuwe schooljaar 2018 - 2019

De start na de zomervakantie ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 3 september
Alle leerlingen zijn op deze dag nog vrij. 


Dinsdag 4 september 
Alle klassen worden op 4 september op school verwacht voor de opening van het schooljaar, kennismaking met je klas en een introductieprogramma. Vanaf het 4e lesuur beginnen dan alle lessen volgens je lesrooster. Dit rooster wordt vanaf maandag 3 september op het roosterpgroamma via de website gepubliceerd. 


havo

  • havo 2 - 8.25 uur (Aula)
  • havo 3 - 9.00 uur (Aula)
  • havo 4 - 8.25 uur (Mentor)
  • havo 5 - 9.45 uur (Mentor)

vwo 

  • vwo 2 - 8.25 uur (S21)
  • vwo 3 - 9.00 uur (S21)
  • vwo 4 - 8.25 uur (Mentor)
  • vwo 5 & 6 - 9.45 uur (Aula)