Home > Vestigingen > Stadskanaal Stationslaan > Over deze vestiging > Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Stadskanaal Stationslaan

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-stationslaan-laboratorium-leraar-leerlingen.jpg

Mentor

De mentor (m/v) is de belangrijkste schakel tussen school, leerlingen en ouders. Wanneer een leerling een vraag of een probleem heeft, benadert hij/zij de mentor als eerste. De mentor zal proberen de leerling zo goed mogelijk te begeleiden; de mentor bewaakt de prestaties en het welzijn van zijn mentorleerlingen in het bijzonder en de mentorklas in het algemeen. De mentor zoekt voor zijn leerlingen, waar nodig, begeleiding bij andere functionarissen binnen- en buiten de school.

Op de eerste schooldag horen leerlingen wie hun mentor is. In vwo 5 en 6 werken we met een gekozen mentoraat. 

Leerlingcoördinator

De leerlingcoördinator is binnen de schoolorganisatie het aan­spreekpunt voor de leerlingen. De leerlingcoördinator houdt zich bezig met de organisatie, gedrag van leerlingen en vragen van leerlingen en docenten. Het func­tioneren van de leerlingcoördina­tor speelt zich af in het verlengde van het functioneren van de teamleider, anderzijds wordt hij ook gevoed met informatie uit de meldkamer.

Decaan

De decaan adviseert leerlingen en ouders over de samenstel­ling van profiel of vakkenpakket, vervolgscholen, beroepskeuze, open dagen, enz. Gedurende het schooljaar is het mogelijk een afspraak met de decaan te maken. De decaan geeft toe­stemming voor vrij i.v.m. een open dag of meeloopdag o.i.d. op een vervolgopleiding.

Vertrouwenspersoon

Wie persoonlijke problemen heeft kan op school naar verschillende mensen gaan, zoals de mentor, de schoolpastor of een lid van de schoolleiding. Soms kan het zijn dat een leerling rondloopt met dingen waarover hij met bijna niemand en misschien ook niet met de mentor of vakdocent, wil of durft te praten: nare erva­ringen, dreigende gedachten, het feit dat men door iemand (seksueel) lastig gevallen wordt. In dat geval kan een leerling altijd terecht bij een vertrouwensper­soon.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor het inrichten van zorg op maat bij leerlingen voor wie daarvoor aanleiding bestaat.

Er kan hierbij gedacht worden aan het toekennen van een dyslexiepas of andere ondersteunende maatregelen die het mogelijk maken om een gewone schoolloopbaan te hebben aan Ubbo Emmius. De ondersteuningscoördinator houdt wekelijks verzuimspreekuur op de vestiging.

Schoolpsycholoog/orthopedagoog

Bij de schoolpsychologe kun je terecht wanneer er problemen zijn op persoonlijk, sociaal en psy­chisch gebied. Zij kan je helpen met het vinden van oplossingen voor problemen of je doorverwij­zen naar externe hulpverlening. De orthopedagoge houdt zich bezig met leer- of gedrags­problemen op school. Naast begeleiding en advies kan de orthopedagoge ook diagnostiek verrichten.

Coördinator bijles

De coördinator bijles koppelt leerlingen die om bijles vragen aan leerlingen uit de bovenbouw die bijles geven.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan