Certificaatuitreiking plusprogramma’s

Aan de Maarsdreef krijgen op donderdag 29 juni twee groepen leerlingen een bijzonder certificaat voor de extra inspanningen die zij dit jaar hebben geleverd. De eerste groep wordt gevormd door vwo-leerlingen die een vwo+ module (KCV of Science) hebben gevolgd. De tweede groep wordt gevormd door leerlingen van vmbo tl, havo en vwo die hebben deelgenomen aan het Plus op maat-programma.

 
Tijdens deze avond markeren we op feestelijke wijze de bijzondere prestatie die deze leerlingen hebben geleverd. Alle leerlingen ontvangen een certificaat waarop deze prestatie ook is vastleggen.