Plus op maat

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/ubbo-maarsdreef-meisje-buiten.jpg

Een leerling aan de Maarsdreef die graag iets meer/anders wil leren en wiens resultaten de mogelijkheid bieden om slechts een deel van de lessen van een bepaald vak te volgen, komt in aanmerking voor Plus op maat.

Voor wie?

Alle leerlingen van de Maarsdreef (vmbo bb, kb, tl, havo en vwo, klas 1 en 2) kunnen deelnemen aan Plus op maat.

Voorwaarde is dat de leerling (na de eerste periode) een 6,5 gemiddeld staat én een onafgeronde 7,5 of hoger staat voor Nederlands, Engels, Duits, Frans (alleen voor havo en vwo), wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis. Bij het vak/de vakken waar een leerling een 8,0 of hoger scoort, mag de leerling lessen ‘schrappen’. Het docententeam moet een positief advies geven ten aanzien van de werkhouding en gedrag tijdens de lessen.

Hoe werkt het?

Als een leerling voldoet aan de voorwaarden en de leerling wil graag iets meer/anders leren, maakt hij een afspraak met de coördinatoren van Plus op maat: mevrouw Pots en mevrouw Gremmer. Samen met de coördinator bepaalt de leerling bij welk vak (of bij welke vakken) er lessen gemist zouden kunnen worden.Er mogen, onder de voorwaarde van een 8,0 of hoger, lessen geschrapt worden van de vakken:

• Nederlands
• Engels
• Duits
• Frans (alleen voor havo en vwo)
• wiskunde
• aardrijkskunde
• geschiedenis

Het schrappen van lessen bij de overige vakken is – omwille van de praktische haalbaarheid – niet mogelijk.

Vervolgens overlegt de leerling met de docent van het vak waarbij minder lessen worden gevolgd. De docent en de leerling ondertekenen een overeenkomst waarin staat welke lessen gemist mogen worden. In deze overeenkomst staat ook wat er gebeurt als het gemiddelde cijfer van de leerling voor dit vak lager wordt dan een onafgeronde 7,0 of als het cijfergemiddelde van alle vakken van de leerling lager wordt dan 6,5. De leerling moet alle toetsen van het betreffende vak maken.

De leerling maakt daarna weer een afspraak met de coördinator van Plus op maat om te bepalen

• wat hij wil leren (zie onderstaand overzicht van de modules);
• welke doelen behaald moeten worden;
• hoe hij dat gaat aanpakken (welke leermiddelen zijn nodig en waar gaat de leerling werken? Kan de leerling bijvoorbeeld met een iPad en oordopjes bij zijn klas in het lokaal zitten of heeft hij een aparte werkruimte nodig?);
• hoe vaak hij afspreekt met de coördinator van Plus op maat om de voortgang te monitoren.

Leerlingen die willen meedoen aan Plus op maat nemen dus zélf het initiatief om contact op te nemen met Mevrouw Pots of Mevrouw Gremmer.

Hoeveel tijd kost het?

Een leerling volgt één of meer modules van Plus op maat in plaats van een aantal reguliere lessen. In principe is een leerling dus geen extra tijd kwijt aan het volgen van Plus op maat-modules. Natuurlijk kán het gebeuren dat een leerling een module zó leuk vindt, dat hij er thuis extra tijd aan besteedt. De meeste modules hebben een studielast van ongeveer 10 klokuren en duren ongeveer 7 weken.

Welke modules zijn er?

Vanaf periode 2 van dit schooljaar zijn de volgende modules beschikbaar:

 1. Stop Motion. Stop motion is een oude filmtechniek, die op dit moment weer helemaal hip is. Eén van de bekendste stop motion-films op dit moment is ‘Shaun the sheep’. In 2015 was dit een grote bioscoophit. In een stop motion-film lijkt het alsof figuren bewegen doordat en snel achter elkaar plaatjes worden afgespeeld waarbij de figuur steeds op een nét iets andere plaats of in een net iets andere houding staat. In deze module maakt een leerling eerst een oefenfilmpje om de techniek in de vingers te krijgen en daarna maakt hij een zelfbedacht stop motion-filmpje.
 2. Excel. Excel is een rekenprogramma dat over de hele wereld in allerlei situaties wordt gebruikt. Bijna alle volwassenen hebben er tijdens hun studie of werk mee te maken. Het is handig om nu al vaardig te worden met Excel. In deze module werkt een leerling met een apart boek waarin hij het programma in zeven ‘lessen’ onder de knie krijgt. Iedere les wordt afgesloten met opdrachten
 3. Website. Er zijn een heleboel tools om zelf een website te bouwen. In deze module kiest een leerling een tool en maakt zijn eigen website. Hij leert nadenken over de inhoud én de vormgeving van een website. Daarnaast leert hij vaardigheden om met één of meer applicaties websites te bouwen.
 4. Fotografie. In deze module leert een leerling nadenken over een fotoserie met als thema ‘Mijn leven op school’. Hij maakt een aantal foto’s en schrijft daarbij een toelichtend verhaal. Er is een wedstrijd verbonden aan deze module: Document Nederland Junior is een fotowedstrijd voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs. Als je daaraan wilt meedoen, moet je voor 1 januari 2016 je foto’s insturen.
 5. Technisch tekenen met AutoCAD 2D en 3D. In deze module leert een leerling om een technische tekening te maken met AutoCAD. Hij oefent eerst met het programma en maakt vervolgens in 2D en 3D een tekening.
 6. Frans (alleen voor vmbo tl). Leerlingen die vmbo tl doen en wellicht in de toekomst de overstap naar havo willen maken, kunnen zich in deze module al oriënteren op het vak Frans. Dat wordt op het vmbo niet aangeboden en op het havo wel.
 7. Spaans
 8. Portugees
 9. Ons zonnestelsel. In deze module gaat de leerling eerst op zoek naar de verhoudingen tussen alle planeten in ons zonnestelsel. Vervolgens maken zij op schaal het zonnestelsel na. Hoe ze dat doen is een vrije keuze.
 10. Muurschildering. In deze module maken leerlingen een ontwerp voor een muurschildering in één van de studio’s van het muzieklokaal. De docenten BV en muziek zijn ‘opdrachtgevers’. Zij moeten het ontwerp goedkeuren. Als het ontwerp is goedgekeurd, wordt het ook daadwerkelijk door de leerling(en) uitgevoerd.
 11. Programmeren. In deze module leert een leerling programmeren. We gebruiken daarvoor GNU Octave. Aan de hand van een handleiding gaan leerlingen hiermee zelfstandig aan het werk.
 12. Engels op Cambridge PET/ERK B1 niveau. Start taking your English to the next level now!
  In deze module leer je je beter uit te drukken in het Engels door oefeningen te maken rond een aantal thema’s, zoals Homes and habits, Student days, Fun time, Our world, Feelings.
  Om dit goed te kunnen doen, leer je woorden, uitdrukkingen en grammatica. Je leest over de thema’s en schrijft zelf korte teksten om te laten zien dat je het geleerde kunt gebruiken.
  Zo verbeter je je lees- en schrijfvaardigheid, breid je je woordenschat uit en vergroot je je kennis van de grammatica.
 13. Cultuur, oude volkeren.
 14. De grote gouden boodschap.
 15. Vrije module

Voor leerlingen die voldoen aan de voorwaarden van Plus op maat, maar die graag iets anders willen doen dan is vastgelegd in de modules die er nu zijn, (bijvoorbeeld een eigen onderneming starten, leren werken met een bepaald computerprogramma, een taal leren met DuoLingo) is er de Vrije module. Als een leerling een voorstel heeft voor het volgen van een ander programma, wordt in overleg met de coördinator van het plusprogramma vastgesteld of dat mogelijk is, en zo ja, wat daarvoor nodig is.

Als je ideeën hebt over een module die er nog niet is: neem contact op met de coördinator van Plus op maat. We vinden het altijd leuk om het programma uit te breiden.

Afronding

Aan het einde van het schooljaar vindt een afsluitende avond plaats waarop de leerlingen die een plusprogramma volgden aan alle geïnteresseerden (ouders, broers, zussen, etc.) laten zien wat zij in de plusmodules hebben geleerd. Dat kan d.m.v. een tentoonstelling of een presentatie. Op deze avond worden ook de certificaten voor deelname aan Plus op maat uitgereikt aan de leerlingen.

Contactpersonen

Erna Pots
Coördinator Plus op maat ([email protected])

Wenda Niemeijer
Coördinator Plus op maat ([email protected])

Linda van Sloten
Aanspreekpunt inhoud modules Plus op maat ([email protected])

NB: Naast de Plus op maat-programma’s hebben we voor vwo 1 twee vwo+modules. De module kcv (klassieke culturele vorming) gaat over allerlei onderwerpen m.b.t. de antieke wereld; de module science betreft meer de exacte vakken en in deze module werken de leerlingen samen aan een boeiend project. De modules zijn op zichzelf staand, maar kunnen daarnaast ook worden gezien als een goede introductie voor het gymnasium (kcv) en het technasium (science). Beide modules betreffen 2 lesuren gedurende één periode (9 weken).

Leslocaties
Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan