Stadskanaal Maarsdreef

Leerlingbegeleiding

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/ubbo-maarsdreef-klas-leraar-leerling-boek.jpg

Keuzebegeleiding

In basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen leerlingen aan het einde van het schooljaar voor natuur & techniek of voor mens & dienstverlening. Deze vakken (profiel- en sectororiëntatie) volgen de leerlingen in leerjaar 2 gedurende zes lesuren per week.

In de eerste klas van de havo kunnen leerlingen aan het einde van het jaar kiezen of ze in de tweede klas willen deelnemen aan het Technasium. In de eerste klas van het vwo kunnen leerlingen aan het einde van het jaar kiezen voor Technasium of gymnasium. Bij het maken van de keuzes spelen de mentor en/of de decaan een belangrijke rol.

Leerlingondersteuning

Het kan zijn dat een leerling ondersteuning nodig heeft om goede resultaten te halen. Die ondersteuning wordt in principe tijdens de les gegeven. Een docent kan bijvoorbeeld na de instructie een aantal leer­lingen verlengde instructie geven. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt deze tijdelijk en met behulp van een plan, buiten de les geboden. De leer­ling kan dan bijvoorbeeld hulp krijgen van een plusmentor, de orthopedagoog, of iemand van buiten de school. We proberen de extra ondersteuning zoveel mogelijk aan het begin van de lesdag te plannen in de huiskamerklas.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator houdt zich bezig met het coördineren van hulp voor leerlingen die een ondersteuningsvraag hebben. Dit kan te maken hebben met het leren, maar ook met gedrag of gezondheid. De school moet bijvoorbeeld weten hoe te handelen bij leerlingen met epilepsie of suikerziekte.

Orthopedagoog

Op Ubbo Emmius werkt een orthopedagoog. De orthope­dagoog is met name betrokken bij onderzoek en het geven van ondersteuning aan docenten. Bij de orthopedagoog kunnen leerlingen terecht wanneer er problemen zijn op het gebied van het leren op school. Zij kan helpen met het vinden van oplossingen voor deze problemen. Soms kan zij ook een test afnemen om te kijken wat de beste oplossing is.

Remedical teaching

De RT-coördinator houdt zich met name bezig met problemen die kunnen ontstaan bij leerlingen met dyslexie.

Taal- en rekencoördinator 

Er zijn leerlingen die moeite hebben met taal of rekenen. Deze leerlingen krijgen extra aandacht bij de talen, zaakvakken of rekenen en wiskunde. De vakdocenten geven deze leerlingen extra instructie en aandacht.

Vertrouwenspersonen

Soms lopen leerlingen met dingen rond waarover ze met bijna niemand durven te praten. Dan kunnen ze (vertrouwelijk) spreken met een vertrouwens­persoon. Op de Maarsdreef hebben we twee vertrouwens­personen:

Pesten

Het moet op school voor ieder­een veilig zijn. We willen niet dat er gepest wordt. Ubbo Emmius heeft een pestprotocol die te vinden is op de website. Is er sprake van pesten? Dan moet je dit melden bij de mentor of bij de anti-pest coördinator.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan